5. prosince 2016

Ailm (borovice)

Výslovnost: ejl-im, eilm

Alternativní název: Ailim

některé prameny uvádějí jedle bělokorá

Vůdčí strom

Písmeno: A

Barva: černá

Význam při věštbě: výhled

Klíčová slova:
výhled, perspektiva, dosažení, pozdvižení, vysoká místa, hory, vytrvalost, oheň, zima, daleký výhled z velké výšky

"Hledej nadhled"

Výklad:
Dívejte se na problém s jasnou hlavou. To je největší moudrost, kterou můžete získat, protože často trpíte následkem toho, že situaci řádně neposoudíte. Pokud zjistíte jak získat jasný pohled na situaci, které stojíte tváří v tvář, budete moci zvážit všechno pro a proti a lépe posoudit předpokládaný výsledek. Musíte jasně vidět před sebe a vytvořit si cestu pro jakoukoliv činnost, kterou chcete provádět.