5. prosince 2016

Duir (dub)

Výslovnost: dů-ir, deir

Alternativní název: Dair, Daur

Královský strom

Písmeno: D (K)

Barva: tmavohnědá, černá

Význam při věštbě: osud

Klíčová slova:
osud, síla, sebevědomí, spravedlnost, moudrost, vědomosti, odolnost, statnost, mohutnost, trvalost, autorita, majestát, vládcovství, pevná ochrana, vstupní dveře do mystérií, síla

"Nikdo neví, jak skončí"

Výklad:
Osud si můžeme představit jako dveře, které se mohou otevírat na obě strany. Můžeme usilovat o to, abychom se dozvěděli, jaký bude náš osud, ale znát svůj osud může být dvousečnou zbraní. Skutečný osud přichází, když si uvědomíte každý okamžik a co obsahuje, když přijmete osudnou nebo osudovou šanci, která vás přivádí blíže k cestě, po které máte jít. Osud není vytesaný do kamene, protože máte možnost volby, která se před vámi každý den otevírá. Osud nemá kontrolu nad tím, kterou z cest si vyberete, pouze vás vede vpřed k uskutečnění vašeho potenciálu. Pokud to pochopíte, získáte sílu a moudrost staré doby, která vás učí jak žít v harmonii s okolnostmi, které před vás může osud postavit. Pokud se vám objeví ve výkladu Dub, pak přemýšlejte o tom, co je vaší skutečnou motivací.