3. prosince 2016

Fearn (olše)

Výslovnost: fern, férn

Alternativní název: Fern

Písmeno: F (V, GW)

Barva: karmínová

Význam při věštbě: obrana, obhajoba

Klíčová slova:
obrana, obhajoba, základ, strážce, rozvoj ducha, spojenectví, úkryt, záchrana, záležitosti spojené s mužností a válečnictvím, věštba

"Dobrá obrana vyčistí území"

Výklad:
Olše má silné spojení s obranou. Spřádá ochranné zaříkání, které chrání proti útoku krajinu nebo určitou osobu. Olše nabízí obranu celého srdce, ale pokud je to nezbytné, potom i se zastrašujícím aspektem. Vaše vlastní hluboké instinkty vědí, kdy někdo nebo něco ohrožuje vaše hranice, nebo kdy je vaše osobní teritorium narušeno vpádem. Pokud mu nenařídíte, aby zmizel, a nebráníte svůj prostor, potom zahanbíte samého sebe tím, že se vzdáváte své síly. Pokud se Olše objeví ve výkladu, navrhuje, abyste bránili své území nebo vyčistili cestu, která je před vámi.