3. prosince 2016

Fluorit

  • rozvíjí a zjemňuje ducha a vnímání
  • koordinuje mozkové poloviny
  • vede k větší uspořádanosti a koncentraci
  • zostřuje schopnost rozlišování a projasňuje intuitivní vnímání
Fluoritu se říká rovněž "kámen géniů". Podporuje rozvoj ducha tak, aby naše mysl dokázala tyto nejvyšší pravdy rozpoznat a zobrazit. Zjemňuje vibrace mozkových buněk a otevírá tak našeho ducha kontaktu s vysokými vibrujícími rovinami skutečnosti. Fluorit nám tím pomáhá vnímat a chápat energie za povrchem vnějších jevů. Umožňuje nám např. uvědoměleji zachytit auru a rozpoznat léčivé vibrace.
Vibrace fluoritu přitom pomáhají zjasnit a zpřehlednit intuitivně rozpoznané vědění, takže s tím co jsme doposud pouze tušili, se náhle ztotožníme intelektuálně. Může skutečně pozdvihnout našeho ducha na rovinu vnímání, na níž se tanec energií stává realitou - reálnější a pravdivější než obecně uznávaná realita makroroviny. Současně nám dodává schopnost formovat život v souladu s rozpoznanou skutečností. Posiluje naši koncentraci a zostřuje schopnost rozlišování natolik, že dovedeme rozpoznávat mezi informacemi, jež vycházejí z pravděpodobných oblastí naši osobnosti, a univerzálními pravdami. Vede tedy k větší uspořádanosti v myšlení a jednání.
Nastoluje pořádek a spojuje
Fluorit je považován za vynikající prostředek k zlepšení poruch mozkových proudů a duchovních zmatků jakéhokoli druhu. Fluoritový náramek na obou zápěstí může podpořit harmonickou souhru obou mozkových polovin a předejít tak i nemocem, při nichž je porušena koordinace hemisfér,
Dobrý přítel pro Ryby a Vodnáře
  • Fluorit prohlubuje intuitivní vnímání Ryb. Vnáší jasnost do úplnosti obrazů a tušení, které k nim proudí z nitra, a vyjasňuje jejich pravdivost. Dodává jim rovněž odvahu k prožívání vnitřních poznatků.
  • U Vodnářů podporuje skrytou schopnost rozpoznat v událostech a jevech života "tanec energií". Umožňuje jim přístup k vyšším pravdám a pomáhá jim akceptovat platnost jejich instinktivního vnímání. Upozorňuje je na to, kde jsou jeho myšlenky odrazem univerzálních pravd a kde jde o výraz podvědomých úzkostí nebo přání.