3. prosince 2016

Jaspis

Jaspis brekciový


 • spojuje protiklady ve větší celistvosti a harmonii
 • zajišťuje elementární energii Země
 • podporuje nezištnost
 • dodává trpělivou lásku a pevnost
Brekciový jaspis získává svůj pestrý vzor a zabarvení vlivem trosek hornin, které jsou spojeny nějakou základní masou, jako je křemen. Zdá se, jako by tento kámen v sobě pojil v pestrém nakupení plnost všech možností včetně kvality, např. spojování vlastností, jako jsou klid a aktivita, přijímání a dávání, fantazie a činorodost, jež pak ve vzájemné kombinaci vedou k dokonalosti
Stejně jako všechny kameny z rodiny jaspisů je i brekciový jaspis spojen především se silou Země. Dodává nám moudrost, elementární sílu a trpělivou lásku "matky Země", která v sobě uchovává všechny výrazové projevy života a spojuje je v jednotu.
Tento kámen nám ukazuje, že všechny zkušenosti, vlastnosti a životní formy mají své místo, učí nás nezištnosti a skromnosti, dodává nám pevnost a trpělivost.
Pomocník žen
Jaspis je odedávna oceňován jako léčivý kámen. Používá se při ženských chorobách, k usnadnění porodu, při dysfunkci ledvin i k obecnému posílení imunitního systému. Také při nejrůznějších zátěžích způsobených vlivy životního prostředí se osvědčilo využít léčivé síly tohoto kamene.
Ideální pro Kozorohy a Raky
 • Vibrace brekciového jaspisu jsou v harmonii s pozemskou energií Kozoroha. Posilují jeho skromnost, pevnost a trpělivost. Současně udržují jeho duši otevřenou mnohostrannosti při tvoření, čímž působí proti možné zatvrzelosti nebo jednostrannosti.
 • U Raků podporuje tento kámen mateřsko-pečovatelské tendence a současně je osvobozuje od příliš velké emocionální fixace tím, že je učí zahrnout do svého citového bohatství všechny životní formy.

Jaspis červený

 • posiluje a oživuje tělo
 • stimuluje sílu vůle, dynamiku a činorodost i trpělivost, vytrvalost a skromnost
Jako všechny jaspisy podporuje červený jaspis náš vztah k zemi. Spojuje nás s "krví Země", jejími šťávami a silami a upozorňuje nás, že jsme vzešli z jejího lůna a že nás Země nadále živí a nosí.
Červený jaspis posiluje a oživuje naše tělo a současně nám pomáhá vyvinout si pocit vděčnosti pro dar života. Posiluje naši sílu vůle a pomáhá zvláště, je-li zapotřebí vynést a prosadit odvážná rozhodnutí. Dodává nám dynamiku a činorodost spolu s vytrvalostí a trpělivostí. Tím podporuje vše, co činíme, a může pomoci dopracovat se k úspěchu.
Současně nám tento kámen připomíná, že vlastní zdroj síly se skrývá hlouběji než naše osobní vůle a naše individuální snažení. Pomáhá nám tudíž zůstat skromnými a stát se otevřenou nádobou, do níž se vždy může vlévat nová síla.
Oživující síly, silové energie
Červený jaspis posiluje a oživuje celý organismus. Pod jeho vlivem se stimuluje oběhový systém a systém energií (meridiánů).
Kámen Skopců a Štírů
 • Červený jaspis je v harmonii s energiemi Skopců a je současně pro toto znamení důležitým doplňujícím kamenem. Posiluje jejich odvahu a sílu vůle, jejich dynamiku a činorodost a současně jim pomáhá stát pevně nohama na zemi a vypěstovat si trpělivost. Připomíná jim zdroj jejich síla a umožňuje jim zůstat otevření a skromní.
 • Tento kámen je spojen i s energiemi Štírů. Provází je při otevírání rezervoáru hlubších sil přesahujících individuální stránku, dodává jim důvěru a pocit bezpečí. Pojí svou sílu se skromností, takže Štíři neztrácejí vazbu k vnitřnímu zdroji této síly.

Jaspis leopardí

 • předává nahromaděnou sílu a vytrvalost, bdělost a živost
 • pomáhá nám, abychom rozpoznali a akceptovali sami sebe
 • dodává skromnost a začleňuje nás do většího celku
Jméno dostal tento člen rodiny jaspisů podle nezvyklé kresby, která připomíná kožich leoparda. Nahromaděná síla a vytrvalost spolu s bdělostí a živostí: to jsou vlastnosti, které leopardí jaspis podporuje.
Tento kámen nám pomáhá vidět se a akceptovat se tak, jací jsme. Navzdory své nápadné kresbě nás učí skromnosti a ukazuje nám, jak se můžeme začlenit do většího celku, aniž bychom ztratili vlastní vitalitu, svou vnitřní hodnotu a individualitu. Dodává nám postoj nesobecké služby, která nám zajišťuje spokojenost, klid a pocit bezpečí a nakonec uspokojuje více než dosažení osobních.
Posiluje a podporuje trávení
Leopardí jaspis posiluje celý náš trávicí systém. Působí příznivě na střeva, játra, žlučník, ledviny a močový měchýř. Podporuje rovněž náš imunitní systém. Osvědčil se také u kožních chorob, ztvrdnutí tkání a tvorby kamenů.
Pomáhá Pannám a Rakům
 • Leopardí jaspis podporuje schopnost Panen analyzovat sebe samy a pomáhá jim akceptovat to, k čemu dospějí, bez sebekritiky. Posiluje jejich tendenci dát své síly do služeb určité věci a přitom přerůst sebe samy. Přitom jim dodává spokojenost a pocit naplnění.
 • Rakům tento kámen pomáhá stáhnout se do sebe, rozpoznat a akceptovat vlastní hodnoty i slabiny a čerpat ze sebe samých sílu a pocit bezpečí. Současně je inspiruje k tomu, aby dali nesobecky vyzařovat vlastnímu citovému bohatství a dělili se o ně s ostatními.

Jaspis obrázkový

 • rozvíjí vytrvalost, trpělivost a pevnost
 • dodává pochopení, empatii a lásku
 • posiluje, očišťuje a transformuje tělo
Tento kámen z rodiny jaspisů byl pojmenován podle svého vzoru a kreseb: kopcovité vlny a pruhy, které působivě připomínají obrázek přirozené krajiny. A stejně jako naše hory a údolí zůstávají ve svých strukturách už dlouho nezměněny, je nezměněný i princip účinnosti obrázkového jaspisu. Jeho charakter podporuje aspekt klidu a vytrvalosti. Dodává nám elementární sílu a trpělivost naší mateřské planety, které udržují naši fyzickou existenci. Současně nám otvírá přístup k živoucí kráse země, jež živí naši duši.
Tento kámen v nás rozvíjí nezištnost, empatii a pevnost, očišťuje a transformuje tělo, takže může reflektovat vyšší vibrace lásky. V každodenním životě nám dodává schopnost zvládnout i obtížné situace s pochopením, rozvahou a trpělivou láskou, podporuje vytrvalost a pomáhá nám dosáhnout i dlouhodobých cílů.
Sanace trávicího systému
Obrázkový jaspis má příznivý vliv na celý náš trávicí systém, na střeva, játra, žluč, ledviny a měchýř. Z dlouhodobého hlediska navíc posiluje imunitní systém.
Ideální pro Býky a Kozorohy
 • Tento zemitý kámen skvěle ladí s vlastnostmi Býka. Duše Býků vděčně přijímá všechny účinky tohoto kamene. Pomáhají jim jak v každodenním životě, tak při jejich dalším rozvoji.
 • Obrázkový jaspis odpovídá i pozemskému prvku Kozorohů. Prohlubuje jejich vytrvalost a pevnost, otevírá jejich duše i živoucí kráse a síle země a podporuje tak rozvoj empatie a nezištnost.