3. prosince 2016

Karneol

  • posiluje spojení se zemí a jejími silami
  • dodává nám odvahu, stabilitu a stálost
  • pomáhá nám žít tady a teď a udržuje život v toku
  • podporuje koncentraci a tvůrčí schopnosti
Karneol má oranžovo-zlatou barvu západu slunce a spojuje nás s krásou a silou země. Vzbuzuje pocit sounáležitosti a lásky k naší mateřské planetě a prohlubuje naši úctu k jejím darům.
Na cestě dalšího vývoje nám karneol pomáhá zůstat ve spojení s energií země a neztratit půdu pod nohama. Dodává nám stabilitu a stálost. Učí nás rovněž zaměřit pozornost na současnost, žít tady a teď a plnit své úkoly ve světě s odvahou a radostí. Dodává nám život a vitalitu a podporuje soustředění.
Jeho síla udržující pevně na zemi má zvláštní hodnotu pro lidi, jejichž duch lehce vybočuje, kteří jsou roztržití nebo zmatení a nenalézají ve svém životě žádný směr.
Karneol nám vrací údiv nad zázrakem stvoření. Dává životu v nás volněji proudit, probouzí naše tvůrčí možnosti a oživuje tvůrčí projev.
Uvádí nás do pohybu
Stimulující a současně uzemňující síla karneolu pomáhá proti demotivaci. Používá se k čištění krve, při chorobách krevního oběhu, městnání krve, křečových žilách a celkových poruchách prokrvování. Předchází městnání v trávicím systému a podporuje funkci jater i optimální zhodnocení a využití potravy. Při impotenci a neplodnosti může uvolnit energetické blokády. Zjistilo se rovněž, že karneol může zmírnit revmatismus. Udržuje život v nás v pohybu a tím i pružnost těla. Ve středověku se tento kámen používal jako ochrana před infekcemi a k zahnání horečky. Léčila se jím i trudnomyslnost a nervové bolesti.
Karneol pro Blížence, Panny a Raky
  • Karneol ladí s živostí a otevřeností Blíženců a současně vnáší do jejich života stabilizující prvek. Jeho uzemňující síla působí proti rozervanosti. Tento kámen vzbuzuje v Blížencích úctu a radost z rozmanitých forem projevu stvoření, posiluje však i vědomí jejich společného původu v lůně země. Podporuje tak vytváření stabilní základny, z níž se Blíženec může otevřít životu, aniž by rozptyloval svou energii.
  • U Panen vyrovnává karneol jejich tendenci k analýze zemitou vitalitou a dodává jim pocit bezpečí a jistoty v životě. Tam kde je jejich myšlení příliš strnulé, vnáší novou živost. Pomáhá Pannám, jež jsou si vědomy svých povinností, naplnit každodenní úkoly láskou a radostí a otevírá jim srdce pro krásu a sílu stvoření.
  • Rakům karneol pomáhá zbavit se minulého, otevřít se každému novému okamžiku a plout životem s důvěrou. Dodává jejich pocitům trvalosti, aniž by se na něco příliš upínali. Podporuje rovněž tvůrčí projev jejich vnitřních vjemů a pocitů.