1. prosince 2016

Křišťál gwindel

Posiluje:
  • meditace, trvalá pozornost, podpora aktivního prožití stavu jednoty se vším "živým" a "neživým" na Zemi, s Vesmírem (s Bohy), jehož jsme nedílnou součástí, pozornost během dne
  • otevřený gwindel upevňuje přátelství a nesobeckou lásku mezi lidmi

Zeslabuje:
  • rozptýlená mysl