3. prosince 2016

Křišťál

  • podporuje rozvoj celistvosti a vnitřní síly
  • vnáší do psychiky a duše jasnost a čistotu a pomáhá nám vynést ta správná rozhodnutí
  • prohlubuje intuici a meditaci
  • dodává ochranu a energii
Křišťál je dokonalým nositelem čistého světla. Jeho čirý, nepřerušovaný paprsek má všechny barvy duhy. Spojuje nás s plností a zdrojem původní energie, která sídlí v hloubi naší duše jako božské světlo a prozařuje veškeré tvorstvo v jeho nejvlastnějším nitru. Křišťál nás neustále vybízí, abychom byli jako jeho zářivé světlo. Pomáhá nám spojit vlastní duši s duší všehomíra a odstraňuje městnání a energetické blokády, nečistoty aury a disharmonie duše, které tomuto spojení brání.
Dodává nám tedy jasnost a čistotu, posiluje našeho ducha a naši duši. Pomáhá nám rozpoznat naši cestu a vynést správná rozhodnutí, prohlubuje intuici a meditaci. Dobíjí naše životní baterie neustále novou energií. Odedávna - a samozřejmě ještě dnes - se podobně jako ametyst všude na světě oceňuje jako kámen k meditacím
Křišťál očišťuje atmosféru a vnáší do ní harmonii. Díky vlastnosti neutralizovat negativní vibrace je to velmi cenný kámen. Vnáší rovněž jasnost do našich snů, pokud máme silový náramek na ruce v noci nebo si ho položíme někam poblíž. Tento kámen provází a ochraňuje naši duši na jejích cestách do jiných dimenzí, takže ho četné národy používaly i jako dar do hrobu. Kromě toho neutralizuje škodlivost zemského záření a jiných geopatogenních zón.
Protože křišťál absorbuje ze svého okolí mnoho vibrací, které ovšem při silném zatížení může neutralizovat jen velmi těžko, je zvláště důležité tento kámen čas od času energeticky vyčistit.
Kámen pro (téměř) všechny životní situace
Křišťál patří k drahokamům s nejširším spektrem léčivých účinků. Ve všech částech těla uvolňuje městnání a blokády, které brání volnému toku energie. Nastoluje harmonii, očišťuje a chrání naši auru. Zvláště dobré účinky má při poruchách rovnováhy a závratích. Při těchto potížích by se měl silový náramek nosit neustále.
Křišťál pro Kozorohy, Lvy a Blížence
  • Křišťál ideálně nastoluje harmonii s hlubšími vibracemi energie Kozoroha. Podporuje jeho skrytou schopnost meditace a zahledění se do vlastního nitra a dává bytosti Kozoroha vyrůst v nejvyšší jasnosti. Uvolňuje strnulé struktury a pomáhá jim, aby se samy staly čirým křišťálem, který přijímá a taky předává dále síly světla.
  • Lvům umožňuje přerůst přes hranice individuálního "já" a pročišťuje jejich motivy, tak že může stejně jako slunce dodávat všemu životu stejnoměrně světlo a teplo.
  • Všestranné Blížence vede křišťál k poznání nadělené celistvosti. Díky tomu mohou pochopit rozmanitost všeho živého jakožto souhru jednoty a předávat ostatním lidem poznání této pravdy a hlubokou radost z ní.