2. prosince 2016

Krystalová voda – druh, velikost a povrch kamenů

Vedle již zmíněných požadavků na kvalitu kamenů (vlastnosti, pravost, nejedovatost apod.) jsou ještě další, které ovlivňují kvalitu vody.

Kameny bez mateční horniny
Kameny k přípravě krystalové vody by měly být bez mateční horniny. Kvůli čistotě (mohla by znečistit krystalovou vodu) a kvůli účinnosti (částice mateční horniny by mohly změnit účinky krystalové vody). Kameny by tedy měly být čisté.

Velikost kamenů
Podle způsobu přípravy krystalové se užívají různě velké kameny.

Při přímém vkládání do vody je krystalová voda účinnější, když použijete více malých kamenů, protože rozhoduje velikost plochy léčivého kamene, která se dotýká vody. U více malých kamenů je tato plocha, a tím pádem i oblast výměny informací, výrazně větší než u jediného velkého kamene. Totéž platí i u odpařovací a varné metody.

U zkumavkové metody a u přikládání krystalů je tomu většinou naopak. Zde nedochází k přímému kontaktu, a tím pádem celková hmota léčivého kamene je důležitější než jeho povrchová plocha.

Druh povrchové plochy
Ze stejného důvodu je při přímém vkládání léčivých kamenů do vody důležité, zda je povrchová plocha léčivého kamene hrubá, nebo hladká. Při stejných rozměrech léčivého kamene je hrubý povrch výrazně větší než hladce vyleštěný.

Při přímém vkládání léčivých kamenů do vody, taktéž i při varné nebo odpařovací metodě, vytvářejí kameny s hrubým povrchem často účinnější krystalovou vodu než vyleštěné kameny. U jiných postupů, jako je zkumavková metoda nebo přikládání krystalů, nehraje povrch léčivého kamene nijak významnou roli.