2. prosince 2016

Krystalová voda – metody přípravy

Vkládání do vody
Nejrozšířenější a nejběžnější metodou přípravy krystalové vody je přímé vkládání léčivých kamenů do vody. Vložte očištěné léčivé kameny do očištěné skleněné nádoby (můžete čistou rukou, vhodnější je dřevěnými kleštěmi nebo pinzetou) a zalijte je připravenou vodou. Kameny musí být zcela ponořené, neměly by vyčuhovat nad hladinu. Nádobu i s kameny postavte na klidné a příjemné místo. Pokud takové nemáte, pak nádobu dejte na bílý šátek nebo na bílý list papíru. Tím omezíte příjem cizích informací z podkladu. Nádoba nemusí být uzavřená. Jestliže ji necháváte stát delší dobu, pak ji raději zakryjte, aby se vám do vody neprášilo nebo nepadaly do ní mouchy a jiná podobná stvoření. Nyní voda pozvolna začíná přijímat informace z vložených léčivých kamenů. Pokud máte dobře očištěnou a připravenou vodu, tak takové přijímání informací trvá nejméně dvě hodiny. Lepší je však když tento proces trvá 8-12 hodin.

Výhodou této metody je její jednoduchost a dostupnost. Takovou vodu si můžete připravit skoro kdekoliv. Když potřebujete krystalovou vodu připravit rychle, stačí vložit do sklenice jediný kámen.

Nevýhoda této metody je, že léčivé kameny přímo vkládáte do vody a tuto vodu pak pijete. Proto dávejte pozor, které kameny můžete přímo vkládat do vody a které ne, abyste se např. neotrávili nebo si nezpůsobili nějaké nepříjemnosti (viz. Krystalová voda - nevhodné kameny obecně a Krystalová voda - nevhodné kameny).

Varná metoda
Tuto metodu měla v oblibě slavná Hildegarda z Bingenu, která uvádí mnoho receptů na vaření krystalů ve vodě, víně či v jiných tekutinách. Vařením se informace obsažené v léčivých kamenech předává příslušné tekutině. V našem případě vodě. Touto metodou získáme velice účinnou krystalovou vodu. Pozor! Teplotu při vaření zvyšujte jen velice pozvolna až k bodu varu a potom ji stejně pozvolna snižujte. Při velmi rychlém střídání teplot (nebo při vyvaření vody) mohou léčivé kameny prasknout.

Výhodou této metody je rychlost. Za 30-60 minut máte připravenou velice účinnou krystalovou vodu.

Nevýhodou je, že mnoho krystalů nesnese vaření. Ztratí lesk a vypadají škaredě. Proto raději nevařte žádné drahé kameny. Navíc spousta ve studené vodě nerozpustných a neškodných léčivých kamenů uvolňuje při vaření látky, které mohou být zdraví škodlivé nebo dokonce jedovaté. Varnou metodu raději přenechejte odborníkům, abyste si neuškodili.

Odpařovací metoda
I tuhle metodu zmiňuje Hildegarda z Bingenu, která ji doporučuje provádět např. s achátem nebo ametystem. Při této metodě jsou léčivé kameny umístěny nad hrncem, v němž se vaří voda, Pára se sráží na kamenech a skapává zpátky do vody. Hrnec by měl být zevnitř smaltovaný, protože přímý kontakt vody s kovem může poškodit předávané informace. Proto byste neměli používat žádné kovové pomůcky. Nejlepší jsou skleněné, dřevěné nebo keramické. Tuto zpětnou destilaci provádějte asi půl hodiny a pak hrnec odstavte z plotny. Srážení a odkapávání ovšem pokračuje, dokud voda neochladne. Tato metoda je poněkud šetrnější k léčivým kamenům než varná metoda. Důkladným rozpouštěním vodních informací během odpařování přijímá voda, která se sráží na léčivých kamenech, velmi intenzivně jejich informace a tím vzniká velmi účinná krystalová voda.

Výhodou této metody je opět rychlost. Za necelou hodinu máte vyrobenou velmi silnou krystalovou vodu.

Nevýhodou je, že citlivější léčivé kameny se mohou poškodit nebo ztratit lest. S úspěchem můžete použít křemeny, křemičitany a stabilní oxidy. Pozor! i zde existuje nebezpečí, že se uvolní nežádoucí látky, měly by se užívat jen určité léčivé kameny.

Zkumavková metoda
Tahle metoda je vhodná pro choulostivé nebo rizikové kameny (jedovaté apod.). Léčivé kameny se nekladou přímo do vody, ale vkládají se do zkumavky z křemičitého skla, kterou ponoříte do vody. Tímto se vyloučí přímý kontakt kamenů s vodou, která tak nemůže být chemicky znečištěna. Přenos informace proběhne, ale trvá trochu déle. Proto byste touto metodou měli připravovat krystalovou vodu nejméně 4 hodiny.

Výhodou této metody je, že můžete vyrábět krystalovou vodu také z jedovatých, naolejovaných, navoskovaných nebo vzácných léčivých kamenů, které by se jinou metodou znehodnotily.

Nevýhoda je, že příprava krystalové vody touto metodou trvá poměrně dlouho.

Přikládání krystalů
Zcela průzračné křišťály, jejichž vrcholy končí jediným bodem (ale také např. laserové krystaly), mohou vodě předávat informace. Křišťál přijímá energii základnou a stranami a přivádí ji do vrcholu. S tímto proudem energie je přenášena také informace, kterou křišťál dokonce zesiluje.

Položíte-li určitý léčivý kámen k základně křišťálu, jehož vrchol namíříte na sklenici s vodou, proudí informace tohoto kamene velice rychle a intenzivně do vody. Důležité je, aby křišťál byl pokud možno čirý (čím více, tím lépe) a po stranách a na vrcholu nezbroušený ani neleštěný. Samotný vrchol takového křišťálu by měl být bez kazu. Základna může být seříznutá a vyleštěná, takže bude zcela průzračná a velmi citlivá na přijímané informace.

Protože křišťály přenášejí informace i z okolí, i z podkladu, mělo by být obojí při přenosu informací relativně neutrální (jako podložku lze užít např. bílou látku, bílý papír nebo podložku z přírodního dřeva).

Výhodou této metody je její rychlost. V porovnání s přímým vkládáním kamenů lze takto vyrobit stejně účinnou krystalovou vodu 4-10 x rychleji. Další výhoda je, že léčivé kameny nepřicházejí do přímého kontaktu s vodou, takže i když jsou jedovaté, nevoskované nebo naolejované, nemohou vodě předat žádné škodliviny.

Nevýhodou této metody je, že při použití křišťálů se jejich informace šíří nejen do vody, ale také do okolí - křišťály totiž předávají energii nejen svým vrcholem, ale i hranami. Takové šíření informací nemusí být vždy žádoucí. V těchto případech se doporučuje aplikovat tuto metodu venku a křišťál obalit kůží, černým hedvábím nebo podobným stínícím materiálem, aby zůstaly volné jen vrchol a základna.

Sklenice na kamenné podložce
Tato metoda je jednoduchá, praktická a také velmi účinná. Mnohé léčivé kameny jsou k dostání v podobě řezů (placky). Vyberte si vhodnou kamennou podložku a na ni postavte sklenici s vodou a je to :o) Předávání informací zpravidla trvá ještě déle než u zkumavkové metody, protože dna sklenice mívají podstatně silnější stěny a dno než zkumavka z laboratorního skla. Ale to nevadí. I tato metoda funguje.

Výhodou této metody je, že nedochází k přímému kontaktu léčivého kamene s vodou, takže můžete vyrábět krystalovou vodu i z jedovatých, naolejovaných, navoskovaných nebo na vodu náchylných léčivých kamenů. Ovšem kamenné podložky a řezy bývají jen zřídka vyrobené z jedovatých minerálů, nanejvýš ze zdraví škodlivých, jako je malachit.

Nevýhodou této metody je, že jen málo léčivých kamenů je upraveno do podoby podložky nebo řezu.

Voda v kamenných miskách
Některé minerály seženete i ve tvaru misky. Do nich nalijte vodu a tím ji informujete. Je to velmi jednoduchá metoda a rychlost informování krystalové vody je srovnatelná s metodou vkládání do vody.

Výhodou této metody je, že zde není tolik cizích vlivů jako u ostatních metod (stěny sklenice apod.). Voda je přímo v kameni.

Nevýhodou této metody je, že kámen je v přímém kontaktu s vodou a tedy musíte dávat pozor, aby miska nebyla vyrobená s jedovatého, naolejovaného nebo jinak nevhodného kamene.