2. prosince 2016

Krystalová voda - nevhodné kameny obecně

Které kameny nepoužívat - obecná pravidla:

Obarvené kameny - mohou obsahovat umělé hmoty, organické látky nebo těžké kovy, které mění vlastnosti daného kamene.

Opražené kameny - některé kameny jsou z důvodu lepší prodejnosti zahřívány na vysokou teplotu a tím se mohou měnit jejich léčivé vlastnosti.

Ozářené kameny - některé kameny se "zkrášlují" ozářením. Tyto kameny působí na organismus nepříznivě a nejsou vhodné k léčení.

Impregnované kameny - některé měkké, porézní nebo zvětralé kameny jsou impregnovány umělou pryskyřicí, aby se nerozpadly. Časem tato pryskyřice stárne a rozkládá se.

Dublety a triplety - jsou to kameny uměle vytvořené (slepené) ze dvou nebo tří druhů vrstev. Tyto kameny působí úplně jinak než přírodní kameny.

Napodobeniny - může se jednat o "rekonstruované" kameny (umělé kameny vyrobené tavením, spékáním nebo spojování), výlisky (umělé kameny vylisované pod velkým tlakem), skleněné náhražky nebo o jiné, cenově dostupnější kameny. Nejsou to kameny, které by to měly být.

Syntetické kameny - uměle vyrobené kameny. I když mají stejné složení, barvu, hustotu, tvrdost apod., přesto to nejsou přírodní kameny vzniklé přirozeným způsobem. Proto od nich nemůžete čekat stejné vlastnosti jako od přírodních kamenů.

Naolejované a navoskované kameny - některé kameny se olejují nebo voskují, aby získaly atraktivnější vzhled. Při léčbě pomocí kamenů se s tímto faktem počítá, ale pro výrobu krystalové vody je nepoužívejte. Složení těchto olejů nebo vosků může být různé a někdy i jedovaté.
Jestliže se chcete zbavit oleje nebo vosku, kameny nejdříve vyvařte. Tahle metoda ovšem není úplně dokonalá. I přesto, že se vám na vodní hladině objeví mastná oka, nemusí být odstraněn všechen olej či vosk (může zůstat v trhlinách a pórech kamenů). Kameny musíte vyvařovat opatrně. Teploty musí velmi pomalu stoupat a potom zase klesat. Při prudkých změnách by hrozilo poškození kamenů. Tato metoda se hodí jen pro křemeny, křemičitany a některé žáruvzdorné, ve vodě nerozpustné oxidy, protože jiné kameny se vařením často poškodí. Proto by se měly vyvařovat jen speciální "vodní kameny" a nikoli drahé či vzácné ozdobné kameny. Mnohé kameny se ovšem při vyvařování energeticky poškodí a ztratí svou účinnost. Proto tyto naolejované a navoskované kameny k výrobě krystalové vody nepoužívejte. Přírodní krystaly, neobroušené a neleštěné, jsou vhodnější.
Existuje jen málo kamenů a minerálů kamenů a minerálů, které jsou natolik jedovaté nebo jinak škodlivé, že by se vůbec neměly brát do ruky. Jedním z nich je např. radioaktivní smolinec (uraninit).

Celkově jedovaté kameny
Vlastně všechny léčivé kameny označené jako jedovaté nebo zdraví škodlivé můžeme vzít na chvíli do ruky a neutrpíme tím žádnou újmu. Některé z nich, jako třeba azurit, kuprit nebo psilomedan, dokonce můžete nosit dlouho na těle.

Kameny obsahující nikl
Některé kameny obsahují nikl, např. železné meteority, nikelin nebo gaspenit, by se neměly v žádném případě dávat do vody. Takto připravená krystalová voda by mohla vyvolat přecitlivělost na nikl a později i alergii. Tyto kameny by neměly být příliš dlouho v kontaktu s kůží, zejména pokud se potíte. Pokud máte alergii na nikl, tak tyto kameny vůbec nepoužívejte. Nikl obsahující křemeny, jako chryzopras, nebo silikáty (křemičitany), jako peridot, jsou naopak nezávadné, protože nikl je v nich pevně vázán.

Jedovaté výpary
Jen velice málo léčivých kamenů, jako např. cinobr nebo realgar, se musí uchovávat v dobře uzavřených nádobách, protože za určitých okolností uvolňují jedovaté výpary. To platí zejména o práškovitých sloučeninách cinobru (nebo o oblázcích z nich zhotovených). Realgar se rozkládá na slunečním světle a uvolňuje arzen (proto by měl být skladován v temnu).

Neužívejte vnitřně
Všechny léčivé kameny označené jako jedovaté nebo zdraví škodlivé bychom neměli brát do úst, nebo dokonce polykat. Sliny a trávicí šťávy by mohly způsobit reakce, při kterých by se začaly z kamenů uvolňovat jedovaté látky. Velmi nebezpečné je pozření nebo vdechnutí rozemletých kamenů. Pokud narazíte na někoho, kdo vám chce prodat azuritový nebo malachitový prášek k léčivým účelům tak ho nikdy nekupujte. Takový člověk zřejmě neví, co činí.

Chraňte před dětmi
Všechny jedovaté nebo zdraví škodlivé léčivé kameny bezpečně uložte, aby se k nim nedostaly děti.

Nevkládejte do vody
Mnohé (ne všechny) léčivé kameny označované jako jedovaté nebo zdraví škodlivé nejsou vhodné ke vkládání do vody.

Existují výjimky
Některé kameny, které jsou zdraví škodlivé jen za určitých podmínek (vnitřní užití), jsou však ve studené vodě nerozpustné. Jako např. antimonit, azurit, malachit a příbuzné kameny (azurit-malachit, azurit-pseudomalachit a epidot). Tyto kameny se v omezené míře hodí ke vkládání pouze do studené vody. Tyto kameny však nechte ponořené maximálně 8 hodin. Déle ne!

Pokud vám někdo tvrdí, že už vyzkoušel takovou nebo onakou krystalovou vodu s jedovatými léčivými kameny a nic se mu nestalo, tak mu moc nevěřte. Jen málo jedovatých léčivých kamenů vyvolá okamžité negativní reakce, jako např. chalkantit (zvracení). Většina jedovatých látek se hromadí v těle a způsobují pomalou otravu organismu. Příznaky se tak objeví mnohem později a většinou si už ani nevzpomenete, že to může být způsobené krystalovou vodou z jedovatého kamene.

Které kameny používat - obecná pravidla:

Ideální jsou tzv. "vodní krystaly". Jsou to přirozeně vzniklé (přírodní, pravé), neošetřené (neobroušené, neleštěné, nevoskované) surové kameny bez mateční horniny vhodné k ukládání do vody.