2. prosince 2016

Krystalová voda - úvod

Drahé nebo léčivé kameny, já občas používám název "drahokamínky", můžete k léčení používat mnoha různými způsoby. Jedním ze způsobů je tzv. krystalová voda (některé prameny uvádějí i pojem "elixír"). Zkusím vám, snad jednoduše, tuto metodu přiblížit.

Co je krystalová voda?

Velmi jednoduše řečeno, je to voda, které předal své informace léčivý kámen. Ať už přímo (přímým vložením do vody) nebo nepřímo (zkumavková metoda, přikládáním kamenů apod.). Tato voda informace přijímá a nějaký čas je uchovává, a tím působí velmi podobně, nikoli však stejně, jako samotné kameny. Proto ji můžeme používat k léčení.

Rozdíly v účinnosti krystalové vody a léčivého kamene nošeného na těle:
  • Krystalová voda má podobné účinky jako příslušný léčivý kámen, ale tyto účinky nemusí být úplně stejné.
  • Odlišné účinky krystalové vody mohou být při jejím používání mnohem lepší než použití samotných léčivých kamenů.
  • Krystalová voda se víc hodí k léčbě potíží, které postihují celé tělo nebo tělesné systémy (krevní oběh, nervy, hormony, imunitní systém apod.). Mnohdy působí rychleji a lépe než nošený nebo přikládaný kámen.
  • Nevýhodou použití krystalové vody je, že při prvních negativních reakcích ji nemůžete hned vysadit jako zevně užívaný léčivý kámen (voda nějaký čas zůstává v organismu). Proto se ke zkoušení reakcí a experimentování lépe hodí jednotlivé kameny.
  • Krystalová voda mnohdy působí intenzivněji než zevně používané kameny. Proto byste měli být ze začátku velmi opatrní při jejím používání a dávkování.