2. prosince 2016

Krystalová voda - vhodná voda

Voda vhodná pro přípravu krystalové vody je taková, která je čistá, bez škodlivin, obsahuje málo minerální látek, dosud přijala málo informací a je neutrální, tj. neobsahuje žádné protikladné informace.

Pokud jde o obsah informací ve vodě, nebo to jestli voda obsahuje či neobsahuje protikladné informace, bohužel běžným způsobem nezjistíte. K tomu vám pomůže laboratoř.

Jakou vodu tedy použít?

Pramenitá voda
Jestliže chcete použít pramenitou vodu, nejdříve si zjistěte, zda-li je taková voda pitná. Nepoužívejte vodu, o které nic nevíte. Máte-li tu možnost, zjistěte si obsah minerálních látek. Ten by měl být co nejnižší:
  • velmi dobrá voda: obsah minerálních látek < 200 mg/l
  • dobrá voda: obsah minerálních látek < 500 mg/l
  • průměrná voda: obsah minerálních látek < 1000 mg/l
  • špatná voda: obsah minerálních látek > 1000 mg/l
Proto nejsou k výrobě krystalové vody vhodné lázeňské prameny, které obsahují minerální látky ve vysoké koncentraci.

Dešťová voda
V našich podmínkách bych toto neriskovala. Museli byste být daleko od civilizace a to v dnešní době asi není možné. Ledaže byste byli na moři nebo někde v poušti či deštném pralese. Myslím, že tyto podmínky v našich zeměpisných šířkách bohužel nesplňujeme.

Balená voda
V dnešní době, kdy snad skoro všude máme vodu z kohoutku (vodovodní vodu) je docela zbytečné používat balenou vodu. Většinou je vodovodní voda kvalitnější než ta balená. Já osobně některé balené vody nemusím. Prostě mi nechutnají.

Pokud chcete i přesto používat balenou vodu, pak byste měli dodržet určitá pravidla.
  • měla by obsahovat co nejméně minerálů (viz Pramenitá voda)
  • měla by být balená ve skleněné láhvi. Plastové láhve mohou uvolňovat do vody změkčovadla a ničí její schopnost přijímat informace od krystalů.
  • i tato voda by měla obsahovat málo informací. To však zjistíte jen laboratorně.

Vodovodní voda
Některé prameny uvádějí, že tato voda není vhodná pro přípravu krystalové vody. Dlouho stojí pod tlakem v potrubí, složení a stáří potrubí je různé apod. a to vše ovlivňuje kvalitu vody a její schopnost přijímat informace. Můžete si nechat udělat laboratorní rozbor na kvalitu vody a sami uvidíte. Abyste tuto vodu mohli používat k přípravě krystalové vody, měli byste ji aspoň přefiltrovat.


Způsoby úpravy vody:

Filtrování
V přírodě se voda filtruje prosakováním vrstvami porézních hornin. Podobného způsobu úpravy docílíte použitím např. filtru s aktivním uhlím.

Odpařování a kondenzace
V přírodě tento způsob úpravy vody vidíte ve formě odpařené vody (mraků) a deště (tedy její kondenzace). Pokud máte doma destilační přístroj, pak máte vyhráno. Tuto metodu můžete použít. Destilovaná voda (hlavně po opakované destilaci) je chemicky čistá a velice vnímavá vůči krystalovým informacím. Z toho plyne, že pro přípravu krystalové vody byste mohli klidně použít i destilovanou vodu z lékárny. Samozřejmě pokud ji prodávají ve skleněné láhvi.

Zviřování
V přírodě je voda zviřována v potocích, vodopádech, řekách a moři. Stále naráží na kameny, břeh apod. Pomocí zviřování se voda čistí a zbavuje informací. Dnes nabízené vířiče se montují přímo na vodovodní kohoutky nebo se prodávají jako stolní přístroje, které napodobují přírodní zviřování. Vířiče ve vodovodních kohoutcích bývají často výkonnější než stolní vířiče.

Ovšem nejúčinnějšího zvíření dosáhnete metodou zvanou levitace (tzv. levitovaná voda). Slouží k tomu speciálně upravené nádoby, ve kterých voda víří spirálovitě protichůdně nahoru a dolů. Tato metoda umožňuje skoro dokonalé vymazání informací ve vodě. Proto ji ihned po úpravě levitací vylijte z tohoto přístroje a uchovejte ve skleněné nádobě z fialového skla v temnu. Takováto voda vám beze změny (nebo s minimální změnou) vydrží i delší dobu (týdny až měsíce). Samozřejmě, že nejúčinnější voda je bezprostředně po zvíření, tedy schopnost přijímat informace je největší. Použijete-li tuto vodu v prvních deseti až dvaceti minutách po zvíření, bude velice silná.

Informování vody
V přírodě se zviřování vody střídá s klidným prouděním nebo stáním. V tuto dobu voda přijímá informace z okolí. Přijímáním informací získává voda nepřeberné množství vlastností.

Do vody se před filtrací nebo po ní vkládají různé druhy krystalů (kamenů). Tyto krystaly nevyčistí vodu mechanicky ani chemicky, jen upraví schopnost vody přijímat informace od dalších krystalů. Vložíte-li do vody před filtrací ametyst, přijme výrazně méně informací z filtru. Pokud do ní po filtraci přidáte křišťál, bude plná energie a může se tím vyrovnat vysoce kvalitní pramenité vodě.