3. prosince 2016

Lapis lazuli

  • posiluje ducha
  • podporuje meditaci zahledění do vlastního nitra
  • uvolňuje omezující myšlenkové modely a dodává poctivost vůči sobě i ostatním
  • prohlubuje důvěru ve vnitřní vedení a skrytý smysl
  • podporuje harmonii v mezilidských vztazích
Se svými zlatými žilkami pyritu, které jsou rozloženy v královské modři lapisu lazuli jako světelné body, připomíná tento kámen noční hvězdnou oblohu. Dodává duši pocit bezpečí ve vesmíru a zajišťuje její vnímavost vůči světelnému vyzařování a poselství hvězd.
V mnoha kulturách byl lapis lazuli uctíván jako posvátný kámen, jako posel nebes, který přináší lidem moudrost. Zaměřuje ducha do nitra, posiluje ho a vede ho k poznání pravdy. Umožňuje nám rovněž, abychom byli ve své podstatě pravdivější a upřímnější, dodává nám poctivost vůči nám samým i vůči ostatním. Podporuje také praktickou realizaci našich duchovních poznatků v praxi.
Lapis lazuli nám může vést do hlubších oblastí našeho ducha, z nichž do nás proudí intuitivní vědění a pochopení a kde získáváme důvěru ve vyšší vedení. Současně nám pomáhá při odstraňování modelů myšlení, jež nám mohou zablokovat přístup do těchto hlubin.
Protože podporuje intuici a obrácení se do vlastního nitra, dává nám poznat skrytý smysl i síly působící za reálnými předměty. Dodává nám hlubokou radost ze zázraku života a vesmíru.
Různé národy nosily lapis lazuli rovněž jako kámen přátelství, protože podporuje harmonii v mezilidských vztazích. Posiluje smysl pro společenství tím, že nám dává poznat, že každý člověk má své místo a plní své úkoly s větší uceleností, komplexností, podobně jako hraje každá hvězda na nebi svou vlastní, nenahraditelnou úlohu ve velkém, kosmickém tanci. V některých kulturách bylo zvykem zavěšovat úzkostlivým dětem k posílení sebedůvěry kolem krku přívěsek z lapisu lazuli nebo náhrdelník z těchto kamenů.
Uvolňuje, ochlazuje a zmírňuje
Chladivé modři lapisu lazuli se odedávna připisoval zklidňující, uvolňující a horečku snižující účinek. Používá se rovněž k zmírnění bolestí hlavy nervového původu, vysokému krevnímu tlaku, krevním onemocněním a depresím. Má působit proti vodnatelnosti a mozkové mrtvici. Společně se zlatem může podle tvrzení některých léčitelů zbrzdit postupující degeneraci u roztroušené sklerózy. Lapis lazuli má svému nositeli kromě toho dopomáhat k bohatým a zdravým vlasům.
Dárek pro Střelce a Panny
  • Lapis lazuli koresponduje se všemi vlastnostmi Střelce, které toto znamení nutí hledat hlubší smysl života. Dodává mu důvěru v síly vesmíru, podporuje jeho intuici a schopnost obrátit se do vlastního nitra. Pomáhá mu poznat vyšší souvislosti a vrací mu údiv nad zázrakem stvoření. Kromě toho podporuje realizaci jeho poznatků v praktickém životě.
  • Pro Panny je lapis lazuli důležitý doplňující kámen, který jim pomáhá povznést se nad detaily a zaměnit pohled na širší souvislosti. Podporuje jejich schopnost obrátit se do vlastního nitra a pomáhá jim rozpoznat univerzální zákonitosti. Tak posiluje jejich důvěru ve vnitřní uspořádání vesmíru.