3. prosince 2016

Malachit

  • dodává obnovu a transformaci
  • vynáší na světlo stinné stránky a pomáhá je odstranit
  • podporuje poznání prostřednictvím snů
  • stimuluje rovnováhu mezi city a rozumem
  • posiluje náš pozorovací talent i fantazii a představivost
U malachitu se světle a tmavozelené pruhy řadí do rozmanitých pestrých vzorů a obrazů. Tento kámen nám tedy ukazuje, jak se navzájem doplňují světlo a stín a teprve tím dodávají životu plnost a vitalitu.
Malachit vynáší na světlo to, co jsme zatlačili do stínové existence našeho podvědomí, co pouze stojí našemu rozvoji v cestě a blokuje naši vitalitu a mobilitu. Nezřídka nám přitom posílá poselství prostřednictvím snů a současně pomáhá je pochopit.
Učí nás akceptovat i naše stinné stránky, rozpoznat jejich hodnotu pro náš osobní růst a vyvést je na světlo prostřednictvím lásky. Tak dodává malachit obrodu a transformaci a probouzí k životu a jeho rozmanitým výrazovým projevům hlubokou lásku. Tím, že nás učí samy sebe hlouběji milovat a chápat, dává vyrůst i naší lásce a pochopení vůči ostatním.
Pro toho, kdo by se chtěl v průběhu svého vývoje rozpoznat a odstranit vlastní slabiny a nevědomé blokády, je tento kámen dobrým pomocníkem. Malachit podporuje koordinaci obou mozkových polokoulí a zajišťuje tak vyvážený poměr mezi citem, fantazií a představivostí na straně jedné a rozumem, pozorovacím talentem a analytickým myšlením na straně druhé.
Kromě toho je malachit nesmírně těsně spjat s přírodou a všemi přírodními pochody a procesy růstu. Umožňuje rozpoznat ve věčné změně živoucí růst.
Vzhledem k vlastnostem obecně podporujícím růst ho často nosily děti a těhotné ženy. Od 16. století tak v alpských státech existují "křížky porodních bolestí", které slouží jako amulety pro těhotenství a porod. Pokud pijeme vodu z malachitové číše, má nám podle pověstí umožnit porozumět řeči zvířat.
Zbavuje negativních energií
Malachit může odstranit z těla energie, které vyvolávají choroby. Řeší emoční problémy, dopomáhá rovněž k postoji bezvýhradné akceptace, která podporuje každou léčbu. Dá se používat i při kolikách, otravách a slabozrakosti. Již od pradávna se využíval k léčbě astmatu.
Malachit podporuje Býky a Štíry
  • Malachit ukazuje Býkům toužícím po jistotě a trvalosti, že živoucí růst umožňuje teprve změna. Tím, že jim ukazuje, že braní a dávání se navzájem doplňují zrovna tak jako světlo a stín, jim dodává odvahu zbavit se omezujících struktur a těšit se z pestrosti života.
  • U Štírů stimuluje tento kámen síly proměny a obnovy, jež jsou tomuto znamení vlastní. Pomáhá jim rovněž akceptovat i vlastní stinné stránky a rozpoznat a odstranit vlastní fixace. Zvyšuje jejich citlivost vůči subtilnějším formám energie a dodává jim hlubokou radost ze života.