5. prosince 2016

Muin (ostružina)

Výslovnost: muhn, mún

některé prameny uvádějí réva

Písmeno: M

Barva: proměnlivá

Význam při věštbě: sklizeň

Klíčová slova:
sklizeň, vnitřní cesta, zdolání zmatků, otevřenost, učení se, přání, snažení, sladkost, svádění, dosažení cíle, proroctví

"Sbírej, co je ti nejdražší"

Výklad:
Žijeme v hrabivé konzumní společnosti, a proto jsme vystaveni pokušení shromažďovat věci a pracovat pro větší zisky a více utrácet. Ale právě to vás může uvrhnout do nekonečného cyklu práce, kde cílem je získání finanční odměny, která často převyšuje uspokojení vašich potřeb. Opomíjíte věci, které milujete, řemesla, která jste kdysi s láskou ochraňovali a odkládáte sny, které jsou vám drahé jenom proto, že je svět neoceňuje. Tyto věci, které jsou vám drahé, jsou skutečným platidlem ve vašem životě, i když jste tyto žně jaksi zapomněli ocenit. Cyklus sklizně vám ukazuje, že byste neměli ulpívat na věcech více, než si zaslouží vzhledem k rozsahu jejich použitelnosti. Pokud ve správnou chvíli sklidíte obilí nebo plody, nasytí vás v průběhu zimních dnů, ale pokud je nevyužijete, shnijí. Myšlenky, sny a nápady, které k vám přicházejí z hloubky vaší zkušenosti jako sklizeň, musíte používat také. Ale musíte opustit ty věci, které již nejsou použitelné a ponechat si pouze špetku sklizně, která je pro vás přínosem.