2. prosince 2016

Onyx

Posiluje:
  • karma, duchovní očista a osvobození, pokora, sebekontrola, koncentrace, jistota, vytrvalost, cílevědomost
  • posila imunitního systému a zraku, velmi velká účinnost v léčbě sluchu, včetně tinitu a poruchy rovnováhy
Zeslabuje:
  • blokády nejrůznějšího druhu, soužení, neklid, nechuť změnit způsob dosavadního života, slabá vůle, povolnost
  • kožní záněty a infekce