5. prosince 2016

Phagos (buk)

Alternativní název: Amhancholl, Eamhancholl

některé prameny uvádějí název Mór (moře)

Písmeno: AI (X, XI, AE)

Barva: modrozelená

Význam při věštbě: překročení

Klíčová slova:
překročení, očista, uvolnění, moře, cestování, pouta mateřství

"Co najdeš, až překročíš práh?"

Výklad:
Překročení prahu je způsob, jak se můžete posunout z jednoho stavu bytosti do dalšího, ale můžete se dostat na místa, která vám budou nahánět strach a vystaví vás nejistotě a změně. Jako lidé patříme k bytostem, které lpí na svých zvycích, a proto je pro nás snadnější setrvávat ve světě, se kterým jsme obeznámeni a který je nám blízký. Pokud však odmítnete setkání s tím, co se nachází za prahem, který můžete překročit, váš vývoj může stagnovat. Mystéria na druhé straně prahu vás mohou lákat novými zkušenostmi a přinést vám lekci, která rozvine vaše schopnosti. Buk může znamenat smrt nebo konec, ale také může ukazovat na změny, ke kterým doje prostřednictvím realizace. Protože darem Buku je odhalení zkušeností, přítomnost Buku ve výkladu vám doporučuje, abyste překročili práh, který je pro vás výzvou, získali zkušenosti z neznámého, hledali vyjevení znalostí a rozšíření svých vědomostí.