3. prosince 2016

Rodonit

  • vede k intenzivnějším prožitkům ve všech milostných vztazích
  • pomáhá nám umět odpouštět sami sobě i jiným a překonávat milostné hoře a smutek
  • podporuje pozitivní postoj a větší emocionální nezávislost
Rodonitu se také říká "kámen beroucí za srdce". Vede nás k vzájemnému porozumění, prohlubuje pocity v našem srdci a dodává jim na síle. Ať už jsme zamilovaní čerstvě nebo se radujeme ze zralé lásky, ať už svou lásku zaměříme na někoho jiného nebo na Boha, tento kámen nás vždy vede k hlubším, intenzivnějším požitkům. Dodává větší naplnění milostným vztahům všeho druhu. Podporuje rovněž naši ochotu a schopnost odpouštět sami sobě i jiným.
Jako zvláště dobrý přítel se osvědčuje při milostných problémech, pocitech ublíženosti nebo smutku. Když bychom chtěli své srdce nejraději uzavřít, abychom už necítili bolest, může nám rodonit pomoci uchovat si v sobě lásku, ale odpoutat ji od lpění na určitém člověku a v budoucnu přistupovat k vztahům s menšími očekáváními či podmínkami. Tento kámen nám tedy dopomáhá k pozitivnímu postoji, dodává nám větší nezávislost v pocitech lásky, které se pak díky tomu mohou rozvíjet volněji, otevřeněji a intenzivněji.
Protože rodonit udržuje naše srdce otevřené a našemu cítění zajišťuje dynamiku, může při emočních šocích i při tělesných zraněních pomoci zabránit vzniku traumat. Může rovněž podpořit řešení stávajících traumat.
Dobrý přítel srdce
Vedle obecného účinku zmírňujícího bolest posiluje rodonit srdce a krevní oběh. Pomáhá při zúžení hrudníku, poruchách srdečního rytmu, špatně vyživovaných jizvách a žaludečních vředech. Při lehkých zraněních se může používat jako kámen hojící rány. Vítaným přítelem je rovněž při různých zraněních z životních bojů jako kámen první pomoci.
Pomáhá pocitům Vah a Raků
  • Rodonit vede pocity lehkomyslných Vah k větší hloubce a intenzitě a současně dodává tomuto znamení větší nezávislost na názorech, sympatiích a uznání ostatních.
  • Rakovi, který klade důraz na city, tento kámen nesmírně pomáhá při uchovávání nebo znovunalezení emoční rovnováhy při zklamáních. Učí ho rozdávat své city bez jakýchkoli očekávání a udržet si tak své citové bohatství po celý život.