5. prosince 2016

Ruis (bez černý)

Výslovnost: rů-js, ruíš

Písmeno: R

Barva: červená

Význam při věštbě: oběť

Klíčová slova:
oběť, zralost, hojnost, uvědomění, přechod, domov, jistota, bezpečí, měsíc, vše co je spojováno s ženskostí v pozdějších fázích života, konec začátku a začátek konce

"Po oběti přichází obnova"

Výklad:
Oběť po nás požaduje, abychom se zbavili něčeho, co je pro nás cenné zvláštním posvátným způsobem. Dáváte to, co je pro vás cenné, co uctíváte, co je pro vás nejsvatější a přijímáte realitu neviditelné stránky života, která bývá příliš často ignorovaná nebo opomíjená. Neprovádíte oběť ze strachu, ani neděláte ústupky, ale čistíte prostor ve vašem každodenním životě a děláte místo pro duchovnost, protože věříte, že pokud takto budete jednat, duchovnost si k vám najde cestu. Oběť je způsob šlechetného a nesobeckého dávání celému Vesmíru, aniž byste očekávali, že dostanete něco zpátky. Nezískáte nic, aniž byste něco ztratili, a toto byste si měli uvědomit, když zvažujete tento aspekt orákula. Pokud něco obětujete,Vesmír vám to vrátí ve větší míře, takže to, čeho jste se vzdali je vlastně mnoha způsoby obnoveno. Při zvažování změny v tomto směru si musíte pamatovat, že když uděláte oběť, může to znamenat, že budete mnohonásobně požehnáni.