3. prosince 2016

Směs pěti elementů (krystalová voda)

Tradiční čínská filozofie a medicína popisují život jako neustálou změnu, sestávající z pěti fází:
  • fáze dřeva jako nový začátek a růst
  • fáze ohně jako rozpínání a vývoj
  • fáze země jako vyvrcholení a rovnováha
  • fáze kovu jako stažení a kontakt
  • fáze vody jako životní síla a esence
Vše prochází znovu a znovu těmito pěti fázemi: vzniká, rozvíjí se a uskutečňuje, potom se opět stahuje a stává podstatou zkušenosti, vzpomínkou a ideou, z níž se rodí příští projev. Je-li těchto pět fází neboli pět elementů v souladu, probíhají všechny děje v harmonickém sledu. Je-li však jejich poměr narušen přemírou, nebo nedostatkem jednotlivých elementů, vzniká disharmonie a chaos. Potom je schopnost proměn zablokována a objevují se problémy a těžkosti.

Ve směsi pěti elementů je pro každý element (fázi) jeden pečlivě vybraný léčivý kámen, který nejenom ztělesňuje typickou vlastnost příslušného elementu, ale je také v souladu s ostatními kameny. Všechno to jsou křemeny. Látková příbuznost (křemičitany) a strukturální shoda (minerály z trigonální soustavy) vytvářejí společný základ harmonického vztahu.

K přípravě krystalové vody lze všech pět kamenů vložit rovnou do sklenice s vodou nebo je k ní přiložit.

  • Fázi dřeva představuje oceánový jaspis (oceánový achát) jako kámen pro princip naděje, obnovu, výstavbu a regeneraci.
  • Fázi ohně představuje růženín jako kámen lásky, srdečnosti, životní radosti, smyslnosti a sexuality.
  • Fázi země představuje zkamenělé dřevo jako kámen vyrovnání, proměnlivé (rytmické) stability a pevného zakořenění.
  • Fázi kovu představuje ametyst jako kámen vnitřního míru a meditace, bdělosti a uvědomění.
  • Fázi vody představuje modrý chalcedon jako kámen vnitřní pohyblivosti a životní síly, která hravě plyne (jako voda) a vždy dosahuje svého cíle.

Společně tyto léčivé kameny navozují blahodárnou vyváženost aktivity a uvolnění a zesilují impulz, který je zrovna potřeba: ráznost (dřevo), nadšení (oheň), vyrovnanost (země), kontakt (kov), nebo životní sílu (voda).