3. prosince 2016

Tajuplné působení energetických náramků

V mnoha náboženstvích existují tradiční modlící korálky, jako je mala nebo růženec, jichž se používá k odříkávání modliteb, manter nebo jenom k recitování jmen bohů. Ty mají vždycky pevně stanovený počet korálků nebo - jako je tomu u mal - je tvoří semena vybraných rostlin. Hinduistická a buddhistická mala má např. 108 korálků; katolický růženec má 6 velkých a 53 malých korálků. Energetické náramky mají na základě svého buddhistického původu 21 kamenů plus 1 poněkud větší, tzv. mistrovský kámen, který je zakončuje.

Nezasvěcení se často domnívají, že jde o náhodná čísla, ale jak nás učí numerologie a kabala, znamená počet mnohem víc než pouze číslo. Sedmička platí odjakživa za číslo vesmíru, makrokosmu, úplnosti. Představuje aspekt klidu, plnosti, bezpečí, dokonalosti, reintegrace a syntézy. V buddhismu je cílem vzestupu k tomu nejvyššímu, k dosažení centra. V islámu se sedmička považuje za první úplné číslo. Židé uctívají sedmiramenný svícen, sedmý den se světí. Pythagoras spatřoval v sedmičce kosmické číslo. Známe sedm sloupů moudrosti, naše světlo se dělí - jak je patrné už duhy - na sedm barev spektra. Máme sedm hlavních čaker a naše pozemské bytí se odvíjí ve vývojových krocích trvajících vždy sedm let.

Trojka je číslem, které jako první překoná dualitu. Božstva vystupovala v trojicích. V křesťanské víře je Nejsvětější trojice, v hinduismu je trojice Brahmy stvořitele, Višnua uchovatele a Šivy, který ruší omezení.

Mistrovský kámen symbolizuje neprojevené absolutno stojící nad prostorem a časem, jež reprezentují mistr či guru, a k tomu nás chtějí dovést. Pro lidi, kteří nevyznávají žádnou víru, je tento kámen symbolem vyššího já, jež nás jako vnitřní, nadřazená instance vede k úplnosti.
Ani forma kuličky či korálku není bez významu: reprezentuje odjakživa dokonalost, harmonii, plnou vyváženost. Kuličky podporují dosažení vlastní rovnováhy a vnitřního klidu, souladu a pochopení. A v neposlední řadě je forma kruhu, do nějž se jednotlivé korálky v náramku či řetízku uzavírají, symbolem dokonalosti a úplnosti. Vedle této obecné symboliky čísel a formy mají silové náramky specifické kvality, jimiž každý jednotlivý kámen působí na svého nositele.

Na rozdíl od amuletů nebo přívěsků se energetické náramky nosí na zápěstí. Tak jsou v přímém kontaktu s pokožkou. Díky gumičce, na níž jsou navlečeny, se všechny korálky dotýkají kůže stejnoměrně. Kameny tedy nezavádějí svou energii pouze do naší aury, ale prostřednictvím kontaktu s pokožkou přímo působí i na naše fyzické tělo. K tomu se řadí skutečnost, že v levé i v pravé paži je po šesti energetických kanálech, které probíhají po meridiánech* známých z akupunktury a akupresury. Protože se nosí na zápěstí, přenáší se energizující účinek kamenů na mikrorovinu těchto meridiánů a přes ně do celého těla.

Tímto trojím působením - prostřednictvím aury, kontaktu s pokožkou a meridiánů - mohou optimálně předávat své specifické vlastnosti a zasáhnout svými léčivými a harmonizujícími účinky tělo, ducha a duši.

To však není všechno. Energetických náramků můžeme používat k cílenému ovlivňování čaker. Pro léčbu těchto energetických center můžeme přiložit silové náramky zhruba na 20 minut přímo na čakry.

*Jde o meridián plic, tlustého střeva, tenkého střeva, srdce, oběhu a trojnásobně zahřívajícího meridiánu. Pokud nosíme energetické náramky na kotnících, ovlivňujeme tím meridián žaludku, sleziny, slinivky, močového měchýře, ledvin, žlučníku a jater.

Jak trvale udržet sílu energetického náramku


V povaze drahokamů je vstřebávat vibrace z jejich okolí. Dokážou na nesmírně malém prostoru ukládat nepředstavitelné množství elektromagnetických kmitů nebo informací. Ukládací kapacita křišťálu je např. tak velká, že by kámen o velikosti fotbalového míče mohl přijmout a opět uvolnit veškeré vědění lidstva.

Díky této vlastnosti z nás drahokamy mohou odčerpat negativní energie. Jejich schopnost tyto energie utřídit a v uspořádané formě je vyzařovat zpět však může být při příliš velké zátěži přepínána. Z toho důvodu by se drahokamy měly čas od času čistit (viz Péče o léčivé kameny). Takováto očista je zvláště důležitá, pokud jsme si silový náramek teprve koupili. Při níž se totiž uvolňují negativní energie a cizí informace, které kámen při skladování možná vstřebal. Po prvotní očistě nebo i v zájmu zvláště důkladného vyčištění a mezidobí je namístě položit pak náramek na den na čisté a chráněné místo.

Vzhledem ke své schopnosti absorpce však drahokamy zrovna tak snadno vstřebávají pozitivní energie. Jde o živou vysoce citlivou materii, a pokud s nimi jednáme pozorně a s respektem, oceňujeme jejich mimořádné vlastnosti a děkujeme jim za jejich dary, mohou díky tomuto pozitivnímu "naprogramování" mnohonásobně vyzařovat své účinky zpět na nás.

Jak a kde můžeme energetické náramky nosit


Protože máme dvě zápěstí může vyvstat otázka, na které ruce je nejvýhodnější energetické náramky nosit. Pravou ruku máme tak říkajíc křížem spojenou s levou mozkovou hemisférou, v níž je centrum logického myšlení, rozlišování, analýzy a aktivního jednání. Levá ruka je spojena s pravou mozkovou hemisférou a je centrem intuitivního chápání, syntézy a vnímavosti.
Obecně je vhodnější nosit "aktivní" kameny, které nám dodávají vlastnosti, jako je odvaha, schopnost se prosadit a vitalita, na pravém zápěstí, zatímco "pasivní" kameny klidu, harmonie a meditace by se měly pokud možno nosit na levé, zápěstí. Chceme-li si však posílit kvality jako láska a harmonie nebo i duchovní poznatky a nechat je vyprýštit i navenek, můžeme příslušný kámen nosit i na aktivní ruce. Máme-li pocit, že by nám mohlo prospět přiblížit se více k zemi, mohli bychom si náramky z odpovídajících kamenů upevňovat i na kotnících. K tomu se zvláště dobře hodí kameny jaspisového typu a všechny drahokamy, které zvyšují pevnost. Pokud bychom chtěli zesílit účinek určitého kamene, je k tomu nejvhodnější křišťál.

Kdo by chtěl nosit více energetických náramků, měl by si dobře zvážit složení drahokamů, protože ne všechny se k sobě hodí. Vysloveně smysluplná by mohla např. být kombinace uklidňujícího kamene a drahokamu s relaxačním účinkem. Zkombinovat stimulující kámen s relaxačním naproti tomu k ničemu nepovede, protože by se jejich účinky mohly navzájem vyrušit.

Je-li vám energetický náramek malý navlečte si náramek na zápěstí a uzel gumičky si trochu povolte. Když ani to nepostačí, měli byste si pořídit novou gumičku, kameny na ni navléci a za každým korálkem udělat uzel. Doporučuje se však neměnit počet kamenů.