3. prosince 2016

Tygří oko

  • dodává vitalitu a vřelost
  • podporuje schopnost nahlédnout do vlastního nitra a poznat vlastní vnitřní omezení
  • dodává psychice novou otevřenost, pochopení a tvůrčí schopnosti
Poselstvím tygřího oka je živé teplo. Pokud s tímto kamenem pohneme, objeví se na něm měňavé pablesky světla, které mu dodávají fascinující živost. Teplé vyzařování dodávají hedvábné zlaté a hnědé tóny.
Pokud jsme se při hledání pocitu bezpečí spolehli až příliš na materiální jistotu a majetek, tygří oko nás upozorní, po čem ve skutečnosti bažíme: po vřelosti, štěstí a zlatavé plnosti, kterou můžeme posléze najít jen sami v sobě. Tygří oko nás učí, že toto přání lze splnit pouze tehdy, když zůstaneme otevření a pružní a nebudeme strnule setrvávat na konvencích nebo lpět na splnění pomíjivých přání.
Tento kámen posiluje i schopnost zahledět se do sebe. Podporuje porozumění, dodává našemu myšlení nové tvůrčí schopnosti, vitalitu a pronikavější pohled. Pod jeho vlivem se tak opět více otevřeme rozmanitosti možností, které nás mohou přivést blíže ke splnění stanovených cílů.
Tygří oko nám ukazuje, že život je neustále v pohybu. Vybízí nás jít stále dál a nahlížet stále hlouběji, dokud nenalezneme uprostřed vlastního nitra poklad zlaté plnosti, který nám dodává vřelost, štěstí a pocit bezpečí.
Nejen ideální proti nachlazení
Tygří oko prohřívá tělo a pomáhá nám rychleji překonat nachlazení. Posiluje zrak tím, že uvolňuje emocionální blokády, které nám brání v jasnosti vidění. Kromě toho prý zmírňuje astma.
Vítaná podpora pro Blížence, Lvy a Panny
  • Tygří oko podporuje psychickou pružnost Blíženců a současně jim ukazuje hranice čistě intelektuálního chápání. Dává jim rozpoznat, že skutečné naplnění nemohou nalézt pouze v sobě samých, motivuje je k tomu, aby svůj pohled obrátili dovnitř a pomáhá jim zbavit se struktur, které stojí v cestě vnitřnímu poznání plnosti a pocitu bezpečí.
  • U lidí narozených ve znamení Lva posilují teplé vibrace tohoto kamene jeho sluneční sílu. Současně jim tygří oko pomáhá rozpoznat vlastní chyby a ukazuje jim, kde jejich přílišná zahleděnost do sebe brání jejich celkovému růstu. Objasňuje jim, že plnosti a blaha se nedá trvale dosáhnout pouze vnějším blahobytem a uznáním, ale že se oba tyto dary skrývají v něm samém. Tento kámen tedy pomáhá Lvům nalézt vlastní těžiště.
  • Pannám pomáhá tygří oko dostat se ze zajetých struktur. Zostřuje jejich rozum a současně je vyvádí za hranice racionálního myšlení. Dává jim rovněž poznat, kde přepjatá potřeba vnější bezpečnosti brání jejich vývoji, a pomáhá jim nalézt jistotu a sebedůvěru v nich samých.