3. prosince 2016

Unakit

  • podporuje sebeurčení a pomáhá nám zůstat věrni sami sobě v každé situaci
  • otevírá náš rozum i jedinečnosti lidí v našem okolí a podporuje harmonickou komunikaci s nimi.
V unakitu je patrný zelený základ s hnědavýni až červenými cákanci. Spojuje zelené vibrace harmonie s rudohnědou barvou vitality. Tento kámen nám pomáhá uchovat si pevnost a sílu v každé životní situaci. Podporuje naše sebeurčení a věrnost naši vlastní, nejvnitřnější podstatě.
Díky tomu pak jsme s to pochopit a ocenit i jedinečnost našich spoluobčanů. Jsme schopni navázat s nimi harmonickou komunikaci, aniž bychom na nich začali být závislí nebo aniž bychom nutili ostatní být závislými na nás. Naše energie zůstávají sdružené a pevné.
Tento kámen nesmírně pomáhá lidem, kteří se dají až příliš snadno ovlivnit nebo se rozmělňují ve svých pocitech a aktivitách.
Brzda stresu pro srdce a břicho
Unakit má příznivý vliv při onemocnění srdce a trávicí soustavy způsobený stresem.
Příznivý pro Skopce a Váhy
  • Unakit podporuje Skopce v jejich snaze o nezávislost a sebeurčení a pomáhá jim přistupovat k realizaci vlastních cílů s menší bezohlednosti a větším pochopením pro jejich méně dynamické vrstevníky.
  • Váhám, pro něž je typická vyhraněná snaha o harmonii a vyrovnanost, pomáhá udržet si nezávislost a uchovat si vlastní podstatu.