9. února 2017

Miguel Ruiz: Čtyři dohody


Název: Čtyři dohody
Autor: Miguel Ruiz
Anotace: V knize autor odhaluje zdroj omezujících názorů, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. Ruiz shrnuje v duchu Castanedy základní toltéckou moudrost a vyjadřuje jasně a čistě, co pro muže i ženy znamená žít jako mírumilovní válečníci v moderním světě. Don Miguel Ruiz se narodil na mexickém venkově v rodině léčitelů a byl vychován matkou curanderou (léčitelkou) a dědečkem naguálem (šamanem). Rodina očekávala, že Miguel bude pokračovat ve staleté rodinné tradici léčitelství a předávání ezoterického poznání Toltéků. Ale Miguela vábil moderní život, vystudoval lékařství a stal se chirurgem. Všechno změnil až jeho prožitek blízkosti smrti. Jednoho večera na počátku sedmdesátých let don Miguel usnul za volantem svého auta a narazil do betonové zdi. Jak vzpomíná, opustil své fyzické tělo a odtáhl dva kamarády do bezpečí.

Šokován tímto zážitkem začal intenzivně zkoumat své nitro. Věnoval se staré moudrosti předků, učil se od své matky a svá učednická léta dovršil u mocného šamana v mexické poušti. Jeho dědeček, který mezitím zemřel, ho nadále učil prostřednictvím snů. V toltécké tradici vede naguál člověka k osobní svobodě. Don Miguel Ruiz je naguál z rodu Rytířů orla a věnuje se předávání svých znalostí učení starých Toltéků.

Z knihy Čtyři dohody:Tato metoda byla podle autora světového bestselleru Miguela Angela Ruize objevena Toltéky, původními obyvateli Ameriky, kteří později přesídlili do Mexika, kde založili bájné město Tula. Dnes po nich zbyly nejen chrámové pyramidy, ale také sebezdokonalující metoda "Čtyři dohody", již se podařilo dochovat díky poslední velké civilizaci středního Mexika - Aztékům a jejich potomkům. Jejich život byl založen na souznění vědy a esoteriky, sebepoznání a také na přesvědčení, že všudypřítomná energie, pozitivní i negativní, je řízena vesmírem a přírodou, jejíž jsme součástí. Cestou k lepšímu životu, osobní svobodě a vnitřnímu klidu podle nich byly čtyři dohody, které by každý člověk měl sám se sebou uzavřít.

1. Nehřešte slovem

Všechna vyřčená slova by měla odrážet vaši integritu. Slova byste měli vážit a říkat pouze to, co si opravdu myslíte. Vaše slova jsou mocnou zbraní a nikdy byste je neměli použít k tomu, abyste ponížili, pomluvili nebo shodili někoho jiného. Stejně jako je mocná vaše myšlenka, mocná jsou i vaše slova. Jestliže nemáte na srdci nic, co byste chtěli v důležitých životních situacích říct, raději mlčte, Pokud se chcete s druhým člověkem podělit o svůj názor, volte svá slova pečlivě. Jakmile ho začnete kritizovat, jeho sebeobranný systém mu stejně zakáže, aby vás bral příliš vážně. V takových případech hledejte jinou cestu, jak druhému naznačit že vás ranil.

Lidská mysl je úrodná zem, do které se nepřetržitě zasévají nová semena. Jestliže nehřešíte slovem, ve vaší mysli se nemohou ujmout slova, která se rodí ze strachu, a naopak v ní vzejdou pouze slova, která vyrůstají z lásky.

2. Neberte si nic osobně

Nic z toho, co dělají jiní lidé, není zapříčiněno vámi samotnými. To, co o vás ostatní říkají nebo si o vás myslí, je odrazem jejich vlastního vnímání reality a dané situace nikoli vašich činů a myšlenek, a vypovídá to vždy jen o nich samotných. Nemůžete za to, co si myslí ostatní lidé. Každý řídí své vlastní chování i život, a pokud se přestanete trápit tím, co si myslí ostatní, osvobodíte se. Nebudete tak dále přizpůsobovat svůj život okolí a jeho dojmu z vás, všem se stejně zavděčit nelze. Nikdy se nedostanete do rolu oběti a budete moci daleko lépe řídit svůj vlastní život, nalézt své vlastní štěstí, ať už je jakékoliv.

Ten, kdo lpí na důležitosti vlastní osoby nebo si vztahuje věci na sebe, projevuje ten nejvyšší stupeň sobectví, protože vlastně počítá s tím, že se všechno točí kolem něj.

3. Nevytvářejte si žádné domněnky

Nic byste neměli nikdy automaticky očekávat ani předpokládat. Pokud něco chcete, řekněte to na rovinu a pokládejte lidem důležité otázky. Ověřte si, že jste druhého člověka správně pochopili, pokud k vám promlouvá nebo se vám svěřuje s něčím osobním. Totéž dělejte i vy, sdělujete-li něco někomu jinému. Ptejte se, co si z vašeho rozhovoru ten druhý odnáší, dejte mu prostor, aby celou věc shrnul tak, jak na něj působí. Za jasnost a kvalitu komunikace s ostatními zodpovídáme pouze my sami. Jen za podmínek, že se budeme jasně a zřetelně vyjadřovat, se nebude v našich mezilidských vztazích vyskytovat nedorozumění a nebudeme se nikdy trápit falešnými představami a planými očekáváními.

Seberte odvahu a řekněte si o to, co byste chtěli. Druzí mají právo vám vyhovět nebo vás odmítnout zrovna tak, jako vy máte právo o něco požádat. Poté je třeba si uvědomit, že i všichni ostatní mají právo požádat vás o to, co by chtěli oni. A vašim právem je vyhovět jim nebo je odmítnout.

4. Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete

Tato dohoda se průběžně mění v závislosti na situaci nebo vnitřním rozpoložení, v němž se nacházíte. Pokud jste unavení nebo pod tlakem, vše je hned jiné, než když jste odpočatí, plní energie a soustředění. Nicméně za každé situace byste se měli snažit dělat vše tak, jak to nejlépe dokážete. Tak sami sebe uchráníte před výčitkami, zklamáním a pocity selhání a méněcennosti. Ale hlavně nebudete nikdy litovat své minulosti, ohlížet se zpět a přát si, abyste se zachovali jinak. A právě to je cestou k vnitřní svobodě a štěstí.

Dělejte vše co nejlépe proto, že vás to těší, ne proto, že očekáváte odměnu. Nezištné skutky vám přinesou radost a nečekaná odměna může překonat vaše představy. Soustřeďte pozornost na dnešní den a setrvávejte vždy v přítomnosti. Zde začíná cesta k novému porozumění, tady začíná nový sen.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář :)