1. března 2017

Čarodějné kruhy

Při procházkách po loukách a lesích se setkáváme stále častěji se skupinami hub, které vyrůstají v menších či větších kruzích. Říká se jim čarodějné kruhy a již od dob antiky byly obestřeny četnými legendami. Lidé si tyto kruhy představovaly jako místa, na která bohové sesílali své blesky nebo na kterých podzemní démoni nechávali vytrysknout své odporné dýmy. Germánská mytologie považovala tajemné uspořádání hub za místo, kde čarodějnice za úplňku provozovaly magické reje a pronášely čarodějná zaříkadla a čáry.


Mykologie postupně odhalila pravou příčinu tohoto jevu. Podzemní mycelium houby je zprvu omezeno na úzce ohraničené místo v půdě, postupně se však rozšiřuje více či méně rovnoměrně všemi směry, přičemž vždy na vnější straně, to je tam, kde ještě nejsou spotřebované živiny, vznikající plodnice. Zatímco podhoubí roste každým rokem stále dál směrem ven, uvnitř pomalu odumírá následkem nedostatku živin. Čarodějný kruh se může samozřejmě vytvořit pouze tehdy, když to okolnosti umožní a nepostaví se mu do cesty žádné přirozené překážky, např. krtiny nebo kameny.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář :)