1. března 2017

Jedovaté rostliny – zásady první pomoci

Rozpoznání otravy způsobené jedovatou rostlinou může být zejména u dětí těžké, zvláště objeví-li se příznaky až delší dobu po požití. Po dvou, třech i více hodinách, kdy se u dítěte dostavila nevolnost, zvracení a průjem, je přece jen obtížnější zjistit, že se před takovou dobou pohybovalo zrovna v blízkosti nějaké jedovaté rostliny a ochutnalo třeba její plody (často to prokážou zvratky). Jenom málokdy se "podaří" děti přistihnout přímo při ochutnávání neznámých plodů nebo semen. Při otravách rostlinami se postiženému poskytuje první pomoc co nejrychleji, a to standardními zákroky všeobecného charakteru, které nemohou uškodit, často však mohou pomoci. Zajistit je třeba také lékařské ošetření. Bezprostřední pomoc je jednoduchá a zahrnuje několik úkonů:
 1. uvolnění dutiny ústní
 2. vyvolání zvracení (např. podrážděním měkkého patra) a průjmu (podáním projímadla), pokud se nedostaví samovolně
 3. podávání vlažné vody k pití a aktivního (živočišného) uhlí
 4. opatření proti prochladnutí, dohled nad postiženým
 5. horké obklady při bolestech žaludku a střev
 6. identifikace požité rostliny, případně zajištění zbytků nebo zvratků
 7. zabezpečení lékařského ošetření
Otrávený musí zůstat v klidu a měl by být alespoň 12 (resp. 24) hodin pozorován, neobjeví-li se nové potíže. Nepodává se mu alkohol, černá káva, ani mléko, o podání léků rozhoduje lékař!
Jestliže toxikovaná osoba ztratila vědomí, pak je zapotřebí:
 1. zajistit čistotu dutiny ústní, příp. odstranit zvratky, nic ústy nepodávat, nesnažit se vyvolat zvracení
 2. kontrola jazyka proti zapadnutí
 3. položení postiženého do stabilizované polohy na bok
 4. kontrola dýchání, příp. uvolnění dýchacích cest a zahájení dýchání z úst do úst
 5. opatření proti prochladnutí, dohled nad postiženým, ošetření drobnějších zranění
 6. identifikace, resp. zajištění požité rostliny, lékařské ošetření

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář :)