1. března 2017

Kult hub ve střední Americe

Na poloostrově Yucatán v Mexiku jsou stále ještě nalézány opracované kameny, které mají podobu hub s vytesanými lidskými obličeji. Z toho lze odvodit představu, že Mayové, kteří vytvářeli kvetoucí kulturu od roku 2500 před Kristem, pěstovali kult uctívání hub. Taková pocta houbám může mít základ v halucinogenním účinku mnohých druhů hub, např. lysohlávek (Psilocybe) a límcovek (Stropharia). O tom, že existovaly informace o halucinogenním působení mnohých hub ve střední Americe již před mnoha lety, zmiňují se spolehlivé výroky španělských přistěhovalců ze 16. století.

Španělský misionář Bernardino de Sagahún, působící v Mexiku, informoval např. o "malých houbách, které Indiáni nazývali teonanacatl ("maso Bohů"), které rostly v mechu výše položených, chladnějších oblastí. Kdo je požil, byl zachvácen vidinami nebo představami, anebo cítil slabost." Bernardino rovněž popisuje, jakým způsobem byly tyto houby používány pro virtuální účely: "Jedli malé houby s medem, pokud neupadli v podivuhodný stav napětí; mnozí začali tancovat, jiní plakali, a opět jiní začali zpívat." Teonanacatl bylo svaté slovo, které smělo být nejvýše zašeptáno; u mnohých kmenů bylo toto slovo povoleno vyslovit pouze šamanům.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář :)