27. listopadu 2016

Bestiář - úvod

V mých oblíbených internetových encyklopediích (Wikipedia.cz, Cojeco.cz) se dočtete, že Bestiář je:

Bestiář [z lat. bestiarium od bestia - (dravé) zvíře]
je středověké alegoricko-didaktické pojednání o životě zvířat, často s mravoučnou tendencí. Je to kniha obsahující popisy skutečných i mýtických zvířat, která byla plná pověr a omylů.
Jejich symbolika se uplatnila v povídkách, bajkách nebo ve zvířecích eposech.

Nejstarší známý bestiář je anonymní řecké dílo Physiologus pocházející z 2.století; shrnuje starověké vědění a domněnky o takových zvířatech ve spisech klasických autorů, jako je Aristotelova Historia Animalium a v různých dílech Herodota, Plinia, Solina, Aeliana a dalších.

Ve středověku byly oblíbené bestiáře s ilustracemi, které zobrazovaly zvířata, ptáky a dokonce i kameny. Přírodní vývoj a ilustrace každého zvířete často doprovázela lekce z morálky, což odráželo, že svět sám o sobě hlásá Slovo Boží a že každá živá bytost má svůj význam. Bestiáře z 12.století oblíbené v Anglii a ve Francii byly většinou kompilacemi dříve vydaných textů. Bestiářem z moderní doby je například Borgesova Fantastická zoologie (v originále El libro de los seres imaginarios)


Tyhlety středověké věcičky, jako jsou právě Bestiáře, mě vždycky bavily a zajímaly :o) Tady se dozvíte např. něco o dvouocasém zvířeti (je to slon) :o), o tom jestli jsou draci zlí, jestli netopýr přináší neštěstí, jestli je havran symbolem smrti a nebo o tom jak to bylo třeba s jednorožci... víte jak se to říká "Na každém šprochu pravdy trochu", takže si sami můžete udělat obrázek jak to tehdy asi bylo a nebylo :o)
(Lady Rovena)