25. listopadu 2016

Čarodějnictví koncem 19.století

Koncem 19.století byl okultismus a magie všeho druhu velkou módou. V té době se také silný zájem o magii a hermetiku dostal do USA, kde nalezl úrodnou půdu. V r.1875 byla v New Yorku založena Teosofická společnost, jíž vévodila "slovanská okultistka" Helena Petrovna Blavatská (1831-1891), narozená v Rusku a obeznámená s tajnými vědami Orientu: byla vyhlášeným médiem a byla pokládána za geniální. Její dílo Tajné učení (The Secret Doctrin - r.1888), popisující vývoj vesmíru a lidstva z okultního hlediska je plné historických nesmyslů, ale stalo se vedle jejího díla Odhalená Isis (r.1877) učebnicí mnoha hermetiků. Teosofická společnost si kladla za úkol naplnit rosekruciánský program ze 17.století a její představitelé věřili, že nadpřirození mistři teosofické teorie řídí ze svého hlavního stanu v Tibetu osud lidstva. Ale Blavatská, obviněná z podvodů, musela nakonec opustit USA a uchýlit se do Německa, kde několik let poté zemřela. Její popel byl rozdělen na tři díly: jedna část byla uložena v Evropě, druhá v Americe a třetí vysypána do řeky Gangy v Indii.