22. listopadu 2016

Co je to čakra?

Slovo "čakra" pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Čakry jsou specifická centra životní energie v těle a představují otvory, kterými proudí energie do aury. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Jsou zobrazovány jako trychtýře. Čakry nestojí samostatně, navzájem odděleny, naopak jsou propojeny sítí "kanálů", takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních.

Tradičně se uvádí 7 hlavních čaker, umístěných nad sebou ve středu trupu. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy a má specifické vlastnosti, které ovlivňují vždy jen určité oblasti těla. Dále je pak 40 čaker vedlejších a ostatní (asi 88 000) jsou menšího významu. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava.

Čakry, které se u muže otáčejí doprava (ve směru hodinových ručiček), se u ženy točí doleva a naopak. Směr otáčení se také mění od čakry k čakře. První - základní čakra muže se otáčí doprava (ženy doleva), druhá čakra muže doleva (ženy doprava), atd. Pravotočivost a levotočivost čaker se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energií v každé životní oblasti a k vyvážení jin a jang. Vědomosti o otáčení čaker se uplatňují při některých formách léčení (např. v aromaterapii nebo léčení drahými kameny apod., kdy se napodobuje otáčivý pohyb čaker).