24. listopadu 2016

Jak přivolat štěstí

Osudová změna k lepšímu, když se člověk cítí pronásledován neštěstím, prospěch by se měl dostavit zdánlivě nezaslouženě, zrušení možných nevědomých negativních programů, kterými si člověk sám přivolává neštěstí.

Vlastního štěstí bychom neměli dosahovat na úkor druhých. Štěstí bychom neměli schraňovat jen pro sebe, ale dolit ostatním, aby se na něm podíleli. Snažte se přijít na důvod svého neštěstí a poučit se.


Den: čtvrtek (Jupiter)

Luna: dorůstající - Úplněk

Čas: 21,00 - 22,00 hodin

Doba opakování: 3x každý následující čtvrtek

Pomůcky:
• zlaté a zelené obětní svíčky, nebo jen zelené obětní svíčky

Postup:
Myslete na to, jak máte štěstí. Pokud věříte v nějakou vyšší moc (Bohové, Vesmír, Andělé) poproste je o pomoc.