7. listopadu 2016

Kenaz


Alternativní název: Ken, Kaan, Cen, Kaunaz, Kusma, Kaun, Chaon

Hláska: K

Význam: pochodeň

Všeobecně: životní světlo, láska

Věštebný význam: osvícení

Klíčová slova: osvícení, tvořivost, inspirace, moudrost, porozumění, zodpovědnost

Léčitelství: vředy, horečky, boláky

Představa: borová pochodeň, z níž září božské světlo

Talisman: pro pomoc ve studiu, k posílení tvůrčí inspirace, ke zvýšení sebedůvěry

Barva: světle červená

Strom: borovice

Rostlina: prvosenka

Drahokam: chalcedon

Význam: Pochodeň
Světlo vám umožňuje vidět ve tmě. Osvícení je duchovní světlo. Přechází v nové pochopení, asi jako když poprvé otevřete oči anebo když rozsvítíte. Nevidíte nic nového, vidíte to zkrátka poprvé. Osvícení je počátek, nikoli konec. Tento nový poznatek je třeba užívat moudře, dokud není známa jeho skutečná cena a síla. S vědomostí přichází odpovědnost: je nesmírně důležité, abyste svou znalost a sílu užívali jedině k tomu, co je dobré a správné.

Výklad:
"Osvícená je třeba sladit s moudrostí, dokud nepoznáme jeho cenu a sílu."
Vcházíte do nového pochopení života a jeho významu. Očekává vás nové poznání, není to však chvíle pro sebeuspokojení. Toto nové poznání musíte používat, jinak je pro vás bezcenné. Neustále hledejte způsoby, jak můžete poznání využít pro dobro své i druhých. Osvícení je jako džbán dobrého vína: nejdříve se musí vypít, teprve potom jej lze naplnit. Nesmíte si pošetile myslet, že osvícením jste dosáhli svého životního cíle. Je to pouze počátek dobrodružství poznávání, jež vám odhalí velikou moudrost.

Osvícenost je počátkem čehokoli - je důležité, abyste své vědomosti používali moudře, zodpovědně, pro dobro své i druhých; objev, znalost, nové vize, tvořivost, inspirace a technické schopnosti, regenerace a získání nové vitality, originální myšlenky a nápady.

Výklad obrácené runy:
Osvícenost vás vede k pošetilému chvástání; rozvrat, nestabilita, nedostatek nových myšlenek a tvořivosti, odhalení, zklamání, zoufalství, pocit beznaděje.