25. listopadu 2016

Magické pomůcky: Miska

Misky jsou symbolem země, plnosti, zaopatření, přijímání darů a proměny sil z jednoho stavu do jiného. Může se v nich shromažďovat energie, zdržovat se zde i proměňovat. Používají se v mnoha variacích pro magicko-rituálních a obřadních úkonech: jako obětní misky nebo jako symboly země naplněné solí, hlínou, pískem, obilím, chlebem, ovocem, semeny, mincemi, drahokamy, kameny nebo krystaly; jako misky ducha nabité všemi živly i éterem k posvěcování věcí; jako misky živlů, v nichž se mohou ukázat bytosti živlů - pro oheň miska z kovu, pro vodu miska ze stříbra, skla nebo křišťálu, pro vzduch miska s otvory, většinou z bronzu, pro zemi miska z hlíny, keramiky, dřeva; jako vykuřovací misky; jako misky pro omývání, svěcení, nabíjení, pomazání; jako misky na dary k jejich rozdávání nebo přijímání; jako misky vah, symbol spravedlnosti.

Miska patří k ženským rituálním předmětům. Naplněná vodou a květy symbolizuje otvírající se, požehnání přijímající, životodárný princip. Při rituálech a obřadech je to důležitý předmět, který zaujímá ústřední místo. Když je např. naplněna solí, může být použita např. k vytvoření ochranného kruhu. Když je naplněna zvláštní vodou, např. pramenitou, růžovou, svěcenou vodou, pak může být použita např. k požehnání, k léčení apod. Misky se mohou používat pro různé účely. Záleží jen na vás.