8. listopadu 2016

Metopomantie

Metopomantie se soustřeďuje na čtení čar na čele. Toto učení rozděluje čelo do sedmi planetárních oblastí a při výkladu se postupuje podle pravidel chiromantie.