16. listopadu 2016

Opakování rituálů

U dlouhodobých cílů, třeba k dosažení úspěchu v zaměstnání, uzdravení při chronické nemoci nebo budování trvalého partnerského vztahu, se doporučuje zcela přesně opakovat rituál několik po sobě jdoucích dní. Přitom se volí stejný den týdne a stejná hodina, zjištěná poprvé jako nejlepší doba (např. vždy v pondělí v měsíční hodině). Není důležité, aby se všechny rituály konaly ve stejné měsíční fázi, pokud se první z nich konal v té správné.

Počet opakování je přesně stanoven pro každou planetární energii:


Krátkodobé cíle, hlavně když je třeba si pospíšit, vyžadují tři rychle po sobě jdoucí opakování. Mohou to být třeba tři sluneční hodiny stejného dne nebo ve třech po sobě následujících dnech. Jde hlavně o nastávající operace, zkoušky nebo ucházení se o místo, stejně jako uzdravení při těžkém onemocnění, kdy není radno čekat až na čtvrtý sluneční den. Pokud se dostaví výsledek je možné cyklus ukončit předčasně.