22. listopadu 2016

Runové talismany a amulety

Jedním z nejčastějších způsobů užití run v magické praxi je jejich užití jako talismany a amulety, jako předměty, které nosíme při sobě, aby nám pomáhaly svou mocí a svým působením.

FEHU - k dosažení cíle, k úspěšným začátkům, pro peníze, obchod, pracovní postup a lepší společenské uplatnění ; runa, která podporuje úspěšné dokončení vašich plánů, usnadňuje řešení obtížných záležitostí a chrání před těmi, kdo chtějí škodit

URUZ - přináší pevné zdraví fyzické i duševní, je runou nových příležitostí, zvyšuje flexibilitu, ke zvýšení sexuální potence a energie, k posílení sebedůvěry

THURISAZ - odráží negativní energii, chrání nás před neznámem a je štítem proti negativním silám, duchovní síla, studium, meditace

ANSUZ - dodává tvůrčí energii a posiluje komunikační schopnosti. Je vhodnou pomocí při zkouškách, přijímacích řízeních a podobně, na pomoc při věštění, magický při závažných rozhodnutích, pro úspěch a vůdčí sílu

RAIDO - poskytuje ochranu na cestách opravdových i duchovních, dodává energii a pomáhá překonávat překážky, ochrana cestovatelů, k odvaze při hledání změny, zbavení se strachu z budoucnosti
 
KENAZ - posiluje intuici, tvořivost, dává schopnost empatie a pochopení. Může být užitečná i v sexuálních záležitostech vzhledem k tomu, že je runou ohně. Pro pomoc ve studiu, k posílení tvůrčí inspirace, ke zvýšení sebedůvěry

GEBO - "gebo" znamená dar, proto tato runa přivolává pozitivní jevy. Dar, finanční či jiný materiální zisk, pomoc při získání zisku, to je doména této runy. Také pomáhá objevit skryté schopnosti. K nalezení nebo posílení vztahu; přináší štěstí a plodnost

WUNJO - přivolává úspěch a štěstí. Usnadňuje řešení záležitostí, které by za jiných okolností byly velmi složité. K vnitřní vyrovnanosti, k silnější motivaci

HAGALAZ - duchovní rozvoj, moudrost, osvícení, to je runa Hagalaz. Prosvětluje život v těžkých časech a posiluje intuici, která nám může pomoci překonat těžkosti. K odstranění škodlivých vlivů a opakujících se destruktivních jevů

NAUTHIZ - je runou naplnění tužeb, pomáhá také při léčení závislosti a přivolává to, co je pro nás užitečné, i když si to často samy nemyslíme. K naplnění potřeb, k nalezení východiska, k pootočení kola osudu

ISA - mírní netrpělivost a vztek, zklidňuje situaci a poskytuje nám čas na rozmyšlenou. K zastavení nebo zpomalení běhu událostí

JERA - nosí se pro posílení plodnosti, pozitivně ovlivňuje právní záležitost, je příznivá pro nové pracovní projekty. Přináší změnu, napomáhá plodnosti a růstu

EIHWAZ - poskytuje mocnou ochranu proti zlým silám, čistí prostor od negativních vibrací, odstraňuje duchovní blokády a pomáhá v očistě i léčitelům a hypersenzitivním lidem. Zjednodušení životních "kotrmelců" a velkých obtíží

PERTHO - runa tajného vědění. Rozvíjí naši senzitivitu, pomáhá k sebezdokonalení a osvícení. S její pomocí najdeme své skryté schopnosti a vlohy; tato runa odkrývá tajemství. Pomáhá při věštění, zvyšuje plodnost, ulehčuje porod a zvyšuje psychickou odolnost

ALGIZ - nejuniverzálnější runový symbol ochrany. V období, kdy jsme oslabení, pomáhá tělu i duši zmobilizovat síly k ochraně. Zajišťuje ochranu bohů a pomáhá svému nositeli. Vnáší do života mír a pokoj. Ochrana před fyzickými a psychickými útoky

SOWULO - i sluneční runa poskytuje ochranu, ale jiným způsobem. Podporuje sebevědomí a důvěru ve vlastní síly, posiluje osobní kouzlo, sebejistotu, je však zrádná a může se vymknout kontrole. Pokud cítíme, že příliš stupňuje naši aroganci a agresi, je lépe využít runu Algiz. Pro stálou energii, sílu, životní optimismus, elán, nadšení, plodnost

TEIWAZ - vítězství, to je smysl této runy. Válečníci ji vyrývali na zbraně. V našich podmínkách pomáhá překonat nelehká období. Ochrana v materiální oblasti, k dosažení vítězství nebo moci, pro léčení zranění

BERKANA - jemná runa, vhodná pro ochranu rodiny, včetně dětí a zvířat, pro ochranu domu. K léčení (zvláště infekcí); pro dobrou úrodu, k posílení tvůrčích schopností a nápadů, k úspěšným začátkům

EHWAZ - runa změn. Chcete-li se přestěhovat, najít si novou práci nebo jinak zásadně změnit svůj život, je správnou volbou. Usnadňuje také adaptaci na nové podmínky. Pro sílu, k úspěchu na cestách, ke stálému směřování vpřed

MANNAZ - je runou, která má připomínat lidskou sounáležitost. Nikdy nejsme sami, vždycky existují přátelé, které jsme ještě nepotkali. Zahání osamělost, přivolává přátele. Při zastupování osoby nebo skupiny lidí, k vybudování pevných vztahů

LAGUZ - zvyšuje empatii a intuici, pomáhá při rozvoji okultních schopností. Ke zvýšení duševních schopností, k psychickému zklidnění, k posílení celkové vyrovnanosti

INGUZ - podporuje plodnost, zejména u mužů, rozvíjí tvořivost a přináší úspěch, k úspěšnému farmaření, růstu, zdraví a vyrovnanosti

DAGAZ - runa nového začátku, staré věci uvolňují místo novým. Pomáhá zbavit se zlozvyků a závislostí. Vnáší světlo a pozitivní řešení do jakéhokoli jednání

OTHALA - chrání finance a majetek, je možné umístit ji do okna domu, bytu nebo auta. K získání majetku; k dokončení projektu, k posílení rodinných pout a vazeb