16. listopadu 2016

Magické pomůcky: Svíčky

Svíčky se využívají téměř ve všech obřadech, jsou symbolem světla a dokonalosti. Mohou být jakéhokoli druhu; důležitá je barva. Kdysi se doporučovalo zapalovat výhradně svíčky z rostlinného oleje nebo parafínu. Rozhodně nepřipadaly v úvahu svíčky vyrobení z živočišného oleje. I když to platí, i dnes, můžete na to klidně zapomenout. Jen velmi málo svíček, pokud vůbec nějaké, se dnes vyrábí z živočišného tuku - a jak už bylo řečeno, důležitá je především barva. Svíčka použitá při rituálu by se neměla nikdy sfoukávat, protože tím se ztrácí celá energie, která je v ní vázaná. Použijte proto nástroj k uhašování svíček, nebo ji "típněte" prsty.


Nejdůležitější přípravou před zapalováním svíček je příprava samotných svíček. Před použitím by se měly "upravit". A aby tato úprava byla co nejúčinnější, měl by ji provést samotný praktik. Provádí se olejem. Na trhu můžete najít velké množství olejů určených k potření svíček, ale těžko z nich vybírat. Některé oleje jsou barevné, a proto se dají použít pouze na svíčku stejné barvy. Mnohem levnější je kupovat bezbarvý olej, který je možno použít na všechny svíčky. Pokud se vám nepodaří sehnat olej na svíčky, použijte obyčejný olivový olej.

Při úpravě svíčku potíráme olejem tak, abyste ji třeli od středu směrem ke koncům (viz obrázek). Vždy svíčku třete stejným směrem; od středu k jednomu konci a pak opět od středu k druhému konci.

Zatím co svíčku upravujete, měli byste usilovně přemýšlet, soustředit se na daný předmět, problém, aktuální otázku, na daný rituál. Při rituálech lze použít čtyři typy svíček: oltářní, obětní, astrální a svíčky dne.


Oltářní svíčky:
Jsou to dvě vysoké bílé svíčky, které jsou na oltáři přítomny vždy. Umisťujeme je do dvou vzdálených rohů a vždy je zapalujeme ještě před ostatními.

Obětní svíčky:
Jedná se o svíčky v různých symbolických barvách (Tabulka II), které závisí na typu práce, kterou s nimi hodláte provádět.

Astrální svíčky:
Představují prosebníka a vybíráme je podle data narození dané osoby (Tabulka I). Dá se použít svíčka v primární barvě nebo můžete zakoupit Astrální svíčky, které se vyrábějí v dvojbarevné kombinaci.

Svíčky dne:
Mohou se použít při jakémkoli rituálu (Tabulka III), záleží to pouze na dnu, kdy rituál provozujeme. Umístíme je v přední části oltáře na pravé straně.

Já osobně používám jako astrální svíci bílou svíci. Barevné používám jen obětní svíce (tedy svíce záměru - láska, zdraví, peníze apod.).

Tabulka I - Astrální barvy


Tabulka II - Symbolika barev


Tabulka III - Dny v týdnu