30. listopadu 2016

Tvary a účinnost léčivých kamenů

V obchodech se léčivé (drahé) kameny zpravidla prodávají neupravené nebo upravené.

Neupravené kameny

Neupravené kameny byly zpravidla přímo vyjmuty z lůna přírody a jejich tvar není příliš měněn. Mohou být mocným zdrojem energie, i když ne vždy je tato energie využitelná.

Surový kámen
je přírodně ponechaný minerál, který byl vyjmutý z okolní horniny.

Bloky, bločky
Jde především o středně velké až velké kameny, většinou v přírodním stavu nebo jen lehce upravené, s hranami, nepravidelnostmi, případně i s vadami. Jejich energetická síla je dána především jejich hmotou, je však dost rozptýlena. Používají se buď na přikládání, na budování kamenných kruhů nebo na ochranu větších prostor. Jejich účinnost se pohybuje v širokém rozmezí od 5% až do 80%.

Některé bloky nebo bločky mohou být samotnou přírodou upraveny např. do tvaru valounů nebo oblázků. Takové kameny mají různou účinnost, podle toho, jak hluboce jejich úprava proběhla a kdy.

Krystaly
(někdy uváděné jako drúzy nebo drůzy)
jsou mocným zdrojem energie, navíc energie tvarově usměrněné. Jejich používání však vyžaduje hluboké znalosti, neboť mívají na různých místech různé vlastnosti. Např. u křišťálu může být při určitém uspořádání vrchol krystalu zdrojem energie a při trochu jiném může křišťál energii odsávat. Při nošení krystalu turmalínu vzniká tlakem nebo ohřevem na jednom konci krystalu kladné elektrické napětí a na druhém konci záporné.

Účinnost jednotlivých krystalů se pohybuje od 80% do 95%. U krystalových srostlic často dochází vlivem rozdílného uspořádání ke snížení jejich účinnosti.

Speciálními krystalovými tvary jsou tzv. léčivé tyče, což jsou uměle vypěstované drahé kameny, zpravidla krystaly. Jsou silnými koncentrátory energie a s výhodou se používají pro ovlivňování určitých bodů a oblastí.

Slovo krystal pochází z řeckého krystallos = led.

Geody (někdy uváděné jako drúzy nebo drůzy)
vznikají v dutinách hornin a jsou tvořeny velkým počtem stejně orientovaných krystalů. Jsou nejmocnějším zdrojem energie s účinností až 100%. Používají se na ochranu větších prostor (např. ametyst nebo křišťál pro obývací pokoje) nebo na dobíjení "vyčerpaných" kamenů energií.

Upravené kameny

Úpravou kamenů, až již mechanickou, chemickou či jinou, dojde k výrazné změně jejich původních vlastností. Tyto změny mohou být v některých případech ku prospěchu, někdy však dokážou kámen značně znehodnotit. Úpravu kamenů by měl v každém případě provádět odborník.

Omleté (tromlované, tumblerované) kameny
vznikají omíláním kousků kamenů v bubnech. Mají tvar oblázků nebo valounků vhodných zejména k přikládání na tělo, potírání, k hnětení v ruce nebo na nošení jako amulet (např. i v kapse nebo peněžence). Mají jednak vlastní energii, jednak energii dodanou omíláním. Jejich účinnost se pohybuje od 60% do 80% v závislosti na tvaru, množství defektů i způsobu použití. Další mechanickou úpravou (např. vyvrtáním otvoru na řetízek) se jejich účinnost zpravidla sníží.

Broušené kameny
Broušení kamenů je velmi složitou záležitostí. Broušením lze hodně získat, ale také hodně pokazit. V obchodech se objevuje řada různých tvarů, často jen zaměřených na vnější efekt.

Vajíčko
bývá symbolem zrození, přičemž jeho špička se považuje za aktivní část a jeho základna za část uklidňující. Takováto tvarová polarizace je ovšem možná jen u neorientované suroviny. Účinnost vajíček je 70% až 85%.

Koule
je nejdokonalejší tvar směřující všechno energetické dění do svého středu. I zde je nutnou podmínkou neorientovaná výchozí surovina, protože u suroviny s orientovanými krystaly dochází na povrchu koule k nežádoucí polarizaci. Účinnost koulí dosahuje až 90%. Zvláštním případem jsou tzv. čínské koule, které se vloží do jedné ruky a pohybem všech pěti prstů a svíráním a povolováním dlaně se převaluje. Mají vysoký účinek.

Kabošon (cabochon)
má zpravidla vrchní část zaoblenou a spodní rovnou nebo mírně zaoblenou. To při přikládání na tělo umožňuje větší přenos energie, což ovšem může vést k rychlému "vyčerpání" kamene. Jeho účinnost je až 85%. Speciálním tvarem kabošonu je "mýdlo" (někdy uváděno jako "hmatka"), tj. výbrus kamene do plochého oválovitého tvaru, který lze snadno přikládat nebo kterým lze provádět účinné masáže.

Donut
je zaoblený, uprostřed provrtaný disk. Donut je svou plochou schopen energii přijímat i předávat a v jeho otvoru se koncentruje. Je vhodný jak k nošení, tak i ke hnětení a pokládání na tělo. Jeho účinnost dosahuje až 95%. Podobně účinkují i prsteny vybroušené z drahých kamenů.

Destička
je velmi vhodným tvarem pro přenos energie při přikládání na tělo. Má vysokou účinnost - okolo 90%, ale velmi rychle se "unaví". V žádném případě nesmí jít o kámen uměle přibarvený.

Pyramidy
jsou obestřeny řadou pověstí. Pokud jsou provedeny zcela přesně podle pravidel, tj. např. při délce čtvercové základny 5 cm musí být výška pyramidy přesně 3,18 cm - pokud se pokládají ve směru sever - jih a pokud jsou vybroušeny v souladu s krystalickou strukturou, mají účinnost blížící se 95%. Většinou je jejich účinnost podstatně nižší.

Obelisk
(vybroušený hranol se špičkou) je schopen energii přenášet a na svých koncích polarizovat. Jeho účinnost je až 90%. Pokud je vybroušen do tvaru krystalu, je to tak trochu podvod.

Fasetový brus (fazetový výbrus)
Výbrus, při němž vzniká několik hladkých plošek (fazety). Provedený podle naprosto přesných pravidel na krystalu je schopen jeho energii zvýšit až na 100%. Ale již malé odchylky od ideálního tvaru (např. brilianty, routy) dokážou kámen zničit. Nejznámějším fazetovým výbrusem je patrně briliantový výbrus. Fazetový výbrus se stupňovitými fazetami s paralelními hranami se jmenuje schodišťový výbrus.

Speciální tvary (srdíčko, křížek apod.)
Vybroušením speciálních tvarů, určených většinou jen na optický efekt, dochází k degradaci energie kamene, a tím i jeho účinnost.