25. listopadu 2016

Úsvit čarodějnictví

Většina světových společností má nějakou čarodějnickou tradici. Mnohé společnosti uctívaly dokonce i bohyně přímo spojované s magií a čarodějnictvím, jako byly Ištar a Eset. Hebrejci však současně přišli s konceptem "Zlého boha" neboli Ďábla, kterého západní kultura začala záhy spatřovat v každém, kdo se zabýval čarodějnictvím.

Magie, čarodějnictví a náboženství

Uplatňování magie - kdy člověk silou vůle využívá přírodních sil k ovlivnění toho, co se právě děje nebo dít bude - je ve většině světových kultur zcela běžné. Ve své podstatě nepředstavuje magie součást náboženství; jsou to jen obyčejná kouzla, při nichž se provádějí určité úkony za účelem dosažení určitých výsledků. Může jít třeba o zapichování špendlíků do figurky člověka, kterému se má ublížit, nebo o soulož v právě zasetém poli pšenice na zajištění bohaté úrody.

Tato forma lidové magie se v mnohém podobá praktikám mudrců a vědem, kteří přežili fanatické hony na čarodějnice, jež zachvátily Evropu a Severní Ameriku v pozdním středověku a na počátku novověku. Tradice se dochovala až do 20.století a nadále přežívá, jakkoli je těch, kdo v dnešní době lidovou magii praktikují, už jen pár. Ti za kouzly, kterými se léčí zlomené srdce, bradavice či jiné neduhy a kterými se třeba jen na někoho sesílá štěstí, nikdy nehledali a dodnes nehledají náboženské rituály. Chápou je jednoduše jako využívání přírodních sil načerpaných z okolního světa, jako vytváření skrytých spojitostí ve světě neviděného.

Pak je tady další forma magie, při jejíchž rituálech se vzývají duchovní síly a různí bohové. V takovémto případě je magie nedílnou součástí náboženského systému, jenž svým vyznavačům předkládá přesně definovanou a ucelenou koncepci víry, jež jim má pomoci pochopit, jaké je místo člověka na zemi i ve vesmíru. Tento typ magie má velmi blízko k tomu, který praktikují moderní wiccané - vyznavači kultu Wicca či snad náboženského čarodějnictví. Tyto čarodějky a mágové stále vzývají přírodní síly a zdůrazňují, že magie tohoto druhu není nic "nadpřirozeného". Jde zkrátka o využívání skrytých přírodních zákonů, z nichž některé ještě dnes neumí ani věda spolehlivě vysvětlit. Tak či onak se tyto rituály provádějí v rámci uctívání či vzývání bohyní a bohů, již však nejsou nic jiného než různými podobami jediného Božstva.

V jádru tohoto náboženského systému stojí Bohyně, Matka Příroda nebo - jak se jí také někdy říká - naše Paní.