6. listopadu 2016

Vedlejší centrum rukou

Centry dlaní vede propojení a energetická výměna duševní, do určité míry i duchovní (např. Pozdrav slunci). Bývá pravidlem, že levá ruka přijímá a pravá předává a vyzařuje. Středem dlaní a špičkami prstů proudí do našeho nitra Božská životodárná síla, neboli kosmická energie, která nám propůjčuje schopnost léčit a uzdravovat.

Oblast: střed dlaní

Ovlivňuje: duševně

Barva: průzračná, bílá, šedá, černá

Kameny: křišťál, diamant, záhněda, morion, achát, magnezit
Těmto centrům nejlépe vyhovuje křišťál, který nejen zde, ale i v ostatních centrech čistí, oživuje a dává vnitřně prohlédnout.