22. listopadu 2016

Volné házení run

Další možností jak vykládat runy je  metoda volného házení. Runy se nerozmisťují do konkrétních pozic, jako např. u výkladu "Tři Norny", ale volně se hodí na určené místo.

Vezměte všechny runy a hoďte je před sebe, nejlépe na bílé plátno. Některé runy dopadnou lícem nahoru, některé lícem dolů. Runy otočené lícní stranou dolů dejte na jednu stranu (odložte je). Pokud používáte runu Wyrd (prázdnou runu), tak zkontrolujte, jestli je tato runa opravdu otočená lícem dolů, nebo jestli to není právě runa Wyrd. Pokud je to Wyrd nechte ji na místě. Mezi zbývajícími runami (ty, které byly otočené lícem nahoru) hledejte "hlavní runu", tedy tvar nějaké runy, který dohromady tvoří jednotlivé kameny. Pokud takový tvar najdete, urovnejte runy tak, aby příslušnému tvaru co nejlépe odpovídaly, a poté interpretujte v časové posloupnosti od minulosti do budoucnosti.

Pokud se žádná "hlavní runa" neobjeví, můžete i přesto zkoumat celkový obrazec tvořený runami a vztahy mezi sebou. Runy, které dopadly doprostřed, jsou ve středu vašeho zájmu, zatímco ty které skončily na kraji, symbolizují vzdálené prvky.


Tato metoda je mnohem variabilnější než standardní metody vykládání run a velmi závisí na vaši intuici. Je to dobrá metoda pro rozvíjení vaší intuice, protože pro tento způsob výkladu neexistuje řádný jednoduchý návod.