3. prosince 2016

Dumortierit

  • dodává odvahu, sebedůvěru a pozitivní postoj k životu
  • uvolňuje a pomáhá brát život lehčeji
Stejně jako všechny modré kameny je i dumortierit přiřazen silám ducha a myšlení. Dodává našemu psychickému rozpoložení větší pozitivitu. Pomáhá nám tak kráčet po cestě života lehce, jako by nás nadnášela křídla, a uchovat si otevřenost vůči malým a velkým překvapením, která nás mohou potkat.
I v obtížných situacích nám dává schopnost objevit ještě další smysl, např. ve formě úkolu, který se musíme naučit zvládat, takže si uchováme pozitivní přístup k životu. Svou hlubokou, svítivou modří nám tento kámen pomáhá i odstranit nervové napětí, stres a úzkosti. Pod jeho vlivem se můžeme volněji postavit každodenním problémům a brát život se všemi jeho nevypočitatelnými jevy lehčeji. Po hektickém dnu podporuje uvolnění, takže si můžeme ještě užít večera a lépe usínat.
Kdykoliv se dostaneme do nezvladatelné situace nebo nevíme, jak máme postupovat dále, dodává nám dumortierit důvěru a odvahu.
Uvolňuje a zmírňuje
Dumortierit snižuje krevní tlak a podporuje usínání. Osvědčuje se při neurotických bolestech hlavy i při různých poruchách smyslového vnímání. Zmírňuje rovněž kolikové křeče, podráždění pokožky a úžeh.
Podpora pro Střelce
  • Vibrace modrého dumortieritu odpovídá životu přitakávajícímu prvku znamení Střelce. Posilují např. jeho vrozený optimismus a důvěru, že se za vším skrývá nějaký hlubší smysl.