2. prosince 2016

Krystalová voda - nevhodné kameny

Uvádím zde kameny nevhodné nebo jen částečně vhodné k přímému vkládání do vody. Jiné způsoby užití těchto kamenů mohou být nezávadné.

Vedle jedovatých a zdraví škodlivých léčivých kamenů jsou zde zahrnuty tři kameny, které jsou neškodné, ale které se po styku s vodou mohou rozpustit (alunit, halit a ulexit). Tím byste o tyto kameny bohužel přišli a to by byla velká škoda.

Některé zde uvedené kameny jsou u nás méně známé, nebo se u nás nepoužívají. Ovšem ve světě se s jejich používáním můžete setkat. Jsou zde uvedené pouze kameny s léčivými účinky, nikoli všechny kameny, minerály a horniny.

Alunit
Nejedovatý, ale ve vodě rozpustný síran vápenato-hlinitý, takže nevhodný ke vkládání do vody. Při zevním užívání nezávadný.

Anglesit
Jedovatý, ve vodě mírně rozpustný síran olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor i při zevním užívání!

Antimonit
Zdraví škodlivý síran antimonitý, ke vkládání do vody vhodný jen v omezené míře. Při zevním užívání nezávadný.

Antozonit
Potenciálně zdraví škodlivá fialová odrůda fluoritu. Není vhodný ke vkládání do vody, neboť se z pórů uvolňuje fluor. Antozonit lze rozpoznat, když ho podržíme pod tekoucí teplou vodou. Uvolňující se fluor páchne po zkažených vejcích.

Arzenopyrit
Potenciálně jedovatý arzenitan železitý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Atacamit
Potenciálně zdraví škodlivý chlorid měďnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Auripigment
Jedovatý síran arzenitý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Azurit
Zdraví škodlivý uhličitan měďnatý, proto vhodný ke vkládání do vody jen v omezené míře. Při zevním užívání nezávadný.

Azurit-malachit (Azuro-malachit)
Zdraví škodlivý uhličitan měďnatý, proto vhodný ke vkládání do vody jen v omezené míře. Při zevním užívání nezávadný.

Azurit-pseudomalachit
Zdraví škodlivý uhličitan měďnatý/fosforečnan měďnatý. Ke vkládání do vody vhodný jen v omezené míře. Zevně nezávadný.

Bunsenit
Jedovatý oxid nikelnatý. Nikl je navíc častý alergen. Proto nedopusťte jeho přímý kontakt s kůží. Ke vkládání do vody nevhodný.

Cerusit
Jedovatý uhličitan olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Cinobr
Velmi jedovatý síran rtuťnatý! Ke vkládání do vody nevhodný. Jemně zrnité surové kameny a oblázky mohou uvolňovat rtuťnaté výpary! Lze užívat jen kompaktní krystaly, a to výhradně zevně a krátkodobě.

Cinobr-opál
Cinobr je jedovatý! Proto se pro jistotu jeho vkládání do vody nedoporučuje. Při zevním užívání nezávadný.

Citronový chryzopras
Potenciálně zdraví škodlivý magnezit s niklem a chalcedonem. Nezávadný, obsahuje-li hodně chalcedonu, jinak škodlivý. Nikl je častý alergen, proto se vyhněte kontaktu s pokožkou. Nedoporučuje se vkládání do vody.

Durangit
Potenciálně jedovatý arzenitan NaAl(AsO4)F. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání.

Erytrin
Potenciálně jedovatý arzenitan kobaltnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Fidlerit
Jedovatý chlorid olovnatý. Ke vkládání do vody se nedoporučuje. Pozor také při zevním užívání!

Fluorit - fialová varianta
Je zdraví škodlivý. Pro možný únik fluoru je pro přímé vkládání do vody nevhodný. Pod tekoucí teplou vodou vydává zápach zkažených vajec.

Galenit (leštěnec olověný)
Jedovatý, slabě rozpustný síran olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Zevně nezávadný. Pozor na delší kontakt s pokožkou (reakce s potem)!

Gaspenit
Zdraví škodlivý uhličitan nikelnatý s hořčíkem. Nikl je častý alergen, proto se vyhněte kontaktu s pokožkou. Ke vkládání do vody nevhodný.

Greenockit
Jedovatý sulfid kademnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Halit (sůl kamenná)
Nejedovatý chlorid sodný, dobře rozpustný ve vodě. Ke vkládání do vody nevhodný.

Chalkantit
Zdraví škodlivý a ve vodě dobře rozpustný síran měďnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Chryzokol-malachit-azurit
Zdraví škodlivá směs minerálů obsahující měď. Ke vkládání do vody není příliš vhodný. Při zevním užívání nezávadný.

Jamesonit
Potenciálně jedovatý síroantimonitan olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Kalomel
Zdraví škodlivý, slabě ve vodě rozpustný chlorid rtuťnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Krokoit
Jedovatý, slabě ve vodě rozpustný chromid olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Kuprit
Zdraví škodlivý oxid měďnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Při zevním užívání nezávadný.

Lopezit
Velmi jedovatý, dobře rozpustný chromid draselný. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor i při zevním užívání! Informace o lopezitu pocházejí z americké literatury. Doporučuje se zcela se mu vyhnout!

Malachit
Zdraví škodlivý uhličitan měďnatý, proto jen omezeně vhodný ke vkládání do vody. Při zevním užívání nezávadný.

Milerit
Jedovatý síran nikelnatý. Nikl je častý alergen, proto je třeba se vyhnout kontaktu s pokožkou. Ke vkládání do vody nevhodný.

Minium
Jedovatý oxid olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Nikelin
Jedovatý arzenitan nikelnatý. Nikl je častý alergen, proto je třeba se vyhnout kontaktu s pokožkou! Ke vkládání do vody nevhodný.

Olivenit
Potenciálně jedovatý arzenitan měďnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Proustit
Potenciálně jedovatý síran stříbrný obsahující arzen. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Psilomelan a pyrolusit
Zdraví škodlivé oxidy manganu. Ke vkládání do vody nevhodné. Při zevním užívání nezávadné.

Pyromorfit
Potenciálně jedovatý fosforečnan olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Rauentalit
Jedovatý arzenitan vápenatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Realgar
Jedovatý síran arzenitý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také zevně! Na slunečním světle se rozkládá a uvolňuje arzenové výpary. Uchovávejte ho v temnu a uzavřené nádobě!

Sferokobaltit
Zdraví škodlivý uhličitan kobaltnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také zevně! Při kontaktu s pokožkou nebezpečí vzniku alergie!

Skorodit
Potenciálně jedovatý arzenitan železnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Tetraedrit
Potenciálně zdraví škodlivý síroantimonitan měďnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Pozor také při zevním užívání!

Ulexit
Nejedovatý hydrogenboritan, za přítomnosti kyselin nebo jiných elektrolytů slabě rozpustný ve vodě. Ke vkládání do vody nevhodný. Při zevním užívání nezávadný.

Valentinit a senarmontit
Zdraví škodlivé oxidy antimonu. Ke vkládání do vody nevhodné. Pozor také při zevním užívání!

Vanadinit
Jedovatý vanad olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Při zevním užívání nezávadný.

Vulfenit
Potenciálně jedovatý molybdát olovnatý. Ke vkládání do vody nevhodný. Při zevním užívání nezávadný.

Železo-niklový meteorit
Zdraví škodlivá slitina železa a niklu. Nikl je častý alergen, proto je třeba vyloučit přímý kontakt s pokožkou. Ke vkládání do vody nevhodný.


Pokud si nejste jisti, zda je nebo není určitý léčivý kámen jedovatý, pak k přípravě krystalové vody použijte jinou, bezpečnější, metodu než přímé vkládání do vody. Můžete např. použít zkumavkovou metodu, nebo přikládání.