5. prosince 2016

Ngetal (kapradí)

Výslovnost: nyet-l, njédal

Alternativní název: nGétal, nGéadal, Ngeadal

některé prameny uvádějí rákos

Písmeno: Ng

Barva: trávově zelená

Význam při věštbě: zachování

Klíčová slova:
zachování, zdraví a léčba, adaptace, shromažďování, nebezpečí, neklidné doby a situace, měnící se významy, pomíjivost, rychlost, překvapení, strach, přímé jednání

"Pravda udržuje život"

Výklad:
Kdo vlastní moudrost, může vidět pravdu mnohem jasněji než ostatní. Pravda také zachovává život samotný, protože způsob života, který zrcadlí pravdu a čestné chápání světa znamená zlepšení života samotného. Kapradina vás povzbuzuje, abyste se postavili pravdě tváří v tvář a chránili ji. Na oplátku potom objevíte svojí vlastní ochranu v jejím koutku. Když nevyhledáváte život ve lži, ani v lež nevěříte, zbavuje to vaši duši břemene a umožňuje to pravdě zachovat kvalitu života.