3. prosince 2016

Nuin (jasan)

Výslovnost: ní-on

Alternativní název: Nion, Nuinn, Nin

Vůdčí strom

Písmeno: N

Barva: lahvově zelená

Význam při věštbě: síla

Klíčová slova:
síla, přechod, spojení, tvořivost, jednota, prosperita, posvátnost, uzdravení, dovršení, spojení vnitřního a vnějšího světa, makrokosmos a mikrokosmos,

"Síla má hluboké kořeny"

Výklad:
Síla přichází v mnoha formách a často je mylně zaměňována s mocí. Může také poukazovat na houževnatost a vytrvalost - schopnost přežít a čelit zdánlivě nepřekonatelným situacím. Vnitřní síla, duchovní dar, který má každý člověk, také sama sobě propůjčuje představu stromu, jehož životodárná míza v něm koluje jako krev, vytahuje energii ze země a přeměňuje ji na sílu k růstu. Růst sám o sobě je dalším aspektem síly, protože bez vnitřních zdrojů byste růst přestali a zjistili byste, že stále více slábnete. Ať již hledáte cokoliv, Jasan vám říká, abyste to projednali se svými kořeny a ujistili se o vašem vnitřním směru ještě předtím, než začnete jednat.