3. prosince 2016

Sodalit

  • prohlubuje myšlení a zaměřuje našeho ducha na pravdu
  • podporuje koncentraci
  • pomáhá při realizaci duchovních ideálů a cílů
  • dodává pevnost, klid a stabilitu
  • je zdrojem věrnosti k nám samým i k ostatním
Sodalit má nejhustší vibrace z modrých kamenů, které reprezentují sílu ducha, a nastoluje tak nejsilnější propojení ducha a hmoty. Pokud využijeme síly tohoto kamene, dokážeme rozpoznat naše ideály a vlastní cíle a co nejlépe je realizovat v každodenním životě. Sodalit tedy pomáhá i těm lidem, kteří si rádi stavějí vzdušné zámky a zapomínají, že v nich nemohou bydlet. Pomáhá jim přizpůsobit své představy a fantazie realitě tak, aby se daly uskutečnit a oni sami přitom nemuseli přijít o svůj idealismus.
Sodalit uschopňuje k hlubokému myšlení. Zaměřuje našeho ducha na pravdu, očišťuje ho od všeho nadbytečného. Tento kámen nám dává poznat, že i v té nejhustší hmotě působí duchovní síla. S jeho pomocí se rovněž můžeme lépe soustředit když např. píšeme nějakou práci nebo když si něco žádá veškerou naši pozornost. Myšlenky, které nás rozptylují, vrací vždy zpět do výchozího bodu.
Vibrace sodalitu dodávají pevnost a klid. Posiluje naši nervovou soustavu a po vzrušujících zkušenostech nám umožňuje znovu nalézt vnitřní rovnováhu. Přecitlivělým lidem dodává větší stabilitu. Je pro nás zdrojem síly ubránit si vlastní stanovisko a suverénně ho zastávat. Tak nám pomáhá zůstat v každé situaci věrni sami sobě a svým ideálům.
Sodalit je doplněním všech průhledných modrých kamenů, protože může dovést k realizaci inspirace, kterou prostřednictví těchto kamenů získáme.
Prostě blahodárný
Třebaže sodalit nemá vyhraněné léčivé vibrace, oceňujeme ho přesto pro jeho zklidňující a blahodárný vliv na nervový systém. Někteří terapeuti poukazují na jeho harmonizující účinek na systém žláz s vnitřní sekrecí regulujících metabolismus.
Dodává Pannám a Střelcům to, co jim chybí
  • Sodalit spojuje intelektuálně-analytické vlastnosti Panen s jejich praktickou stránkou. Prohlubuje jejich myšlení a zaměřuje ho na to, co je podstatné. Posiluje jejich důvěru ve vlastní poznatky a pomáhá jim aplikovat je v každodenním životě.
  • Střelcům sodalit pomáhá soustředit mnohdy roztěkaného ducha. Posiluje jejich smysl pro realitu a podporuje je při realizaci vlastních ideálů.