3. prosince 2016

Ametyst

  • posiluje intuici, koncentraci a pozornost
  • prohlubuje spirituální zkušenosti
  • vnáší harmonii do milostných vztahů
  • uvolňuje obavy, úzkost a zuřivost
  • podporuje poznání vlastní úlohy v životě
Ametyst ve svých fialových vibracích spojuje červený oheň životní síly, smyslů a aktivity s modrým světlem čistého duchovna, ticha a dálky. Vytváří tak most mezi nebem a zemí a učí nás oddanosti a důvěře v síly vesmíru. Jeho jemné vibrace dodávají jakýsi poklidný pocit bezpečí, protože uvolňují obavy, znepokojení a zlost a zpřístupňují ducha spirituálním zkušenostem. Ametyst prohlubuje naši koncentraci a pozornost, vede nás do živého ticha, které je skryto hluboko v nás samých i ve viditelných jevech světa a v němž má všechno svůj společný původ. Posiluje lásku a oddanost božskému, podporuje uvolnění myšlenek zaměřených na vlastní já, vede k nesobeckosti v jednání a myšlení.
Ametyst harmonicky sjednocuje protichůdné síly červené a modré a vnáší tak stabilitu a rovnováhu do vztahu mezi mužem a ženou. Zajišťuje harmonii v milostném životě a vede k nastolení většího souladu s partnerem a se životem.
Ametyst vám otevírá ta tajemství života, která samotný rozum nedokáže vstřebat. Vyjasňuje vize a sny. Učí nás pokoře a zajišťuje tak podporu vyšších sil, posiluje intuici a meditaci. Jakmile se svěříme vnitřnímu vedení, pomáhá nám ametyst nalézt své vlastní poslání a určení, takže můžeme formovat život v souladu s celou svou bytostí.
Balzám na nervy
Ametyst lze použít při všech poruchách způsobených příliš velkým napětím, stresem či dosud nevstřebanými prožitky. Již ve starověku se používal k zmírnění úzkostných stavů, neuróz, halucinací a hysterie. Údajně rovněž podporuje léčení krevních onemocnění a pohlavních chorob a posiluje funkci slinivky.
Kámen pro Ryby, Skopce, Panny a Střelce
  • Ametyst nastoluje ideální harmonii s energií Ryb. Zvyšuje jejich vnímavost vůči spirituálním zkušenostem, dodává jim důvěru v jejich nejvnitřnější já a pomáhá je dovést k dokonalosti.
  • Pro Skopce je ametyst důležitým doplňujícím kamenem. Spojuje ohnivou energii Skopce s duchovní inspirací, takže může otevřít i duchovní stránky jeho bytosti a zajistit, aby se projevily v jeho činech.
  • U Panny podporuje ametyst schopnost nesobecké služby, která je tomuto znamení vlastní. Prohlubuje jejich oceňování mnohostranných, detailních forem životních projevů a pomáhá jim rozpoznat v nich účinek jedné všeobjímající síly.
  • Střelce ametyst učí nespoléhat se na vlastní síly, ale svěřit se pokorně vnitřnímu vedení tím, že se jim zpřístupní nové dimenze v oblasti vědění a zkušeností. Prohlubuje důvěru ve smysl života, která je Střelcům vrozená, vrozená, a pomáhá jim naplnit vlastní úlohu v životě.